Dette har ført til bemanningskrise i Luftforsvaret. Teknikere og bakkepersonell har sagt opp. De som er igjen på Andøya har ventet på en avklaring fra Forsvarsdepartementet om situasjonen fordi man senere fant ut at stasjonen er helt nødvendig som en mottaksbase for alliert NATO-hjelp i krise og krig. Etter 6 år i det uvisse venter nevnte personell på svar og departementet har ennå ikke klart å bestemme seg for hvilke personellkategorier man trenger. Nå haster det med avklaring før resten av kompetansemiljøet for overvåkingsflyene forsvinner.

Flyene på Andøya av type P-3 Orion skal utfases og personell på nye P-8 Poseidon utdannes til disse flyene. Og dette er i gang, men P-8 flyene er fortsatt bakkeplassert på Evenes og etter hva man vet meget sjelden i luften. Det er et åpent spørsmål når disse kan bli fullt operative. Forsvaret har selvfølgelig graderinger som vi respekterer.

Den helt store politikertabben var å flytte overvåkingsflyene til Evenes mot alle advarsler fra faglig hold. Det hevdes at dette skjedde etter militærfaglige råd. Det er merkelig etter Luftforsvarets fraflytting fra Evenes i 1993. Da fant man ut at Evenes ikke var et blivende sted. Og det forstår alle vi flygende som har operert på Evenes gjennom mange år. Evenes har spesielle klimatiske forhold mellom fjord og fjell samt lokale meteorologiske forhold som til tider har advarsel om farlig turbulens og begrensede av-isingsmuligheter grunnet naturvern.

Hvorfor da flytte P-8 flyene til Evenes når Andøya Flystasjon skal videreføres? Det bør H, Frp og Ap nå kunne besvare! Lekebutikk er for de små.