Da budsjettet for 2022 ble lagt fram i 2021, og man startet arbeidet med budsjettet for 2023 like etter at nyttårsrakettene hadde brakt oss inn i 2022, var vi alle optimistiske for våre leveranser til Andøy-samfunnet. Da hadde vi allerede klart å få på plass 100 millioner på fondet til Andøya på noen få uker høsten 2021, selv om fondets regelverk ikke var klart. Det er det for øvrig ikke enmå, men det er så vidt vi vet i ferd med å sluttføres.

Så ble verden snudd opp ned 24. februar i år, og en annen virkelighet og andre realiteter slo da inn over norsk økonomi: Krig, høye strømpriser, høypristid, renteøkninger og inflasjon.

Tiden for å bruke fondene våre som økonomisk verktøy, til stimulering og smurning av samfunnsmaskineriet til alt, var forbi. Det krever en helt annen prioritering og måtehold. Dette har alle, med unntak av ett parti, tatt inn over seg, selv om det er varierende realisme i forslag til hvordan alt skal betales.

Ap og Sp tok et valg om å sikre trygg økonomisk styring, gi strømstøtte, ta imot flyktninger, bidra med våpen til Ukraina og annen humanitær bistand. Om å styrke kommuneøkonomien, redusere avstandsulemper, øke pensjon og trygdebudsjettene betydelig, øke forsvarsbudsjettet, samt sikre at de som har minst ikke skal få det vanskeligere enn nødvendig.

Les også

Ingen penger, og ingen svar: Hvor er Karianne og Willfred?

Dette har medført at svært mange prosjekter og utbetalinger er satt på vent. Mange av dem til viktige saker i Nordland og for Andøya, men også i resten av landet. Mange har høye forventninger til oss, med rette.

Det betyr ikke at Andenes havn er borte fra våre prioriteringer når det gjelder havner. Kystverkets kapasitet er under oppskalering. Vi har fått stoppet overføringen til fylkeskommunene.

Det betyr ikke at den fantastiske kultursatsingen The Whale er ute av våre prioriteringer som kultur- og reiselivssatsing i Andøy.

Det betyr bare at de må vente.

Når man har en mindretallsregjering må forhandlinger i Stortinget til for å få et budsjett vi alle kan stå bak. Det betyr gi og ta.

I fellesskap løftet vi fram viktigheten av ESA-satsingen ved å få enighet rundt det. Dette koster milliarder, og har stor betydning for mulighetene knyttet til etableringen av satellittoppskyting på Andøya.

Uansett, vi har fortsatt påfylling av fondet, Andenes Havn og The Whale høyt på prioriteringslista vår.

Sammen skal vi bidra til å levere på lovnadene fra Hurdal. Det har vi senest forrige uke påminnet våre folk i regjering og finanskomité om at vi har en forpliktelse på.