Vi henvender oss til deg på vegne av en gruppe bekymrede innbyggere i Sortland. Vår bekymring handler om utredningen av en ny industrihavn/containerhavn på 400 mål i Ånstadsjøen. Med over 470 signaturer samlet i vår underskriftskampanje, er det tydelig at mange innbyggere deler vår bekymring.

Så langt vi forstår, er det planlagt å fylle ut 430 meter ut i sjøen fra strandlinjen, noe som utgjør en betydelig inngripen i vår lokale natur og landskap. Dette vil ikke bare påvirke oss som bor i nærheten, men også hele befolkningen i Sortland. Vi er dypt bekymret for de negative konsekvensene dette vil ha på miljøet, dyrelivet, samt støyplager som vil spre seg over store områder og til alle døgnets tider.

Vi forstår behovet for utvikling og vekst i Sortland, men vi mener at denne utviklingen må balanseres med hensyn til vår lokale natur og livskvalitet. Flere ganger har det blitt lagt frem forslag og planer som innebærer nedbygging og ødeleggelse av naturområder i vår by, og vi er bekymret for at industrihavnen ved Ånstadsjøen vil bli det neste eksemplet på dette.

I prosessen med å velge en mulig plassering for en ny havn på Sortland, vurderes Ånstadsjøen som et alternativ til Kringelen. Hovedårsaken til at dette vurderes er bekymringen for at reindriften kan hindre etableringen av havnen på Kringelen. Vi tolker Sametingets svar (brev sendt Sortland Kommune 31.03.2023) som at de ikke har gitt et direkte avslag, men en presisering om at Sametinget må bli hørt, hensyn må tas, og det må avklares om havneutbyggingen vil påvirke reindriften i området.

Etableringen av en ny havn i Kringelen kan potensielt forringe eller eliminere reindriftens vinterbeiter, noe som vil kunne ha negative konsekvenser for både reindriften og den samiske kulturen. Derfor er det avgjørende å gjennomføre en grundig reindriftsfaglig konsekvensutredning og involvere samiske representanter i beslutningsprosessen. Det er svært viktig at kommunen opprettholder en god dialog med lokal reindrift for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling. Dette vil bidra til å ivareta reindriftens interesser, samisk kultur og skape muligheter for konstruktive løsninger som kanskje muliggjør en havn uten å ødelegge for reindrifta.

Vi ber om at du i din posisjon som leder av havnestyret og varaordfører i kommunen, kan gi oss informasjon om hva som er begrunnelse for at havnestyret har bestemt seg for å regulere Ånstadsjøen til et nytt stort havneområde? Er det politisk forankret i Sortland kommune å gjøre dette? Hva er den nåværende statusen på det opprinnelige foretrukne utbyggingen av ny havn på Kringelen? Og hva er planene for å håndtere de bekymringene som har blitt reist i media knyttet til en potensiell ny havn ved Ånstadsjøen? Vil havnestyret i Sortland være til stede på møtet som det er invitert til den 6. juni og er det planlagt andre møter som gjør at berørte innbyggere kan rette direkte spørsmål til havnestyret representert ved deg?

Vi ber om at havnestyret tar disse bekymringene på alvor og vurderer alternativer som ikke vil ha en så omfattende innvirkning på vår lokale natur og livskvalitet. Vi håper at du som havnestyrets leder vil være villig til å engasjere deg i en dialog med oss, slik at vi kan finne en løsning som tilfredsstiller både behovet for vekst og utvikling, og hensynet til miljøet og livskvaliteten til Sortlands innbyggere. Vi ser frem til å høre fra deg, og takker på forhånd for din oppmerksomhet og forståelse.

Les også

Slik kan vi ikke holde på: Ny Sortland havn uten snarveier