Sortland har allerede et godt utbygd system for at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi har mange gode hender på jobb hver eneste dag, slik at trygge helse og omsorgstjenester kan leveres i hjemmet. Dette gjør det attraktivt og godt å leve hele livet i kommunen vår.

Vi har en vedtatt at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig. I Helse og omsorgsplan fremgår det at målgruppene gjerne vil være eldre/eldre funksjonshemmede. Man skal kunne leve lengst mulig i eget hjem, basert på god livskvalitet.

Helsetjenester i hjemmet skal være en framtidsrettet organisasjon tilpasset framtidige utfordringer. Strategier for å nå dette er;

1. Sortland kommune skal styrke innbyggerne i å mestre eget liv.

2. Sortland kommune skal ta i bruk ny teknologi for å øke opplevd kvalitet på tjenestene.

3. Sortland kommune skal fremme aktivitetstilbud som fører til en bedre helse.

Det er mange eldre hjemmeboende i Sortland som har behov for et tilbud om næringsrik mat levert hjem. Og med stadig flere hjemmeboende eldre bør vi som kommune snarlig vurderes å tilby denne tjenesten.

Det er også flere kommuner i landet vårt som har en slik ordning med levering av mat til hjemmeboende eldre. I Sandefjord blant annet så er dette tilbudet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Maten produseres på et sykehjem og distribueres av frivillige. Kunne vi fått til dette i Sortland, ville det hatt stor betydning for mange eldres hverdag, helse og livskvalitet. Det kunne blitt en fin ordning som underbygger det samfunnet vi ønsker å utvikle med et Sortland som er raust, bærekraftig og attraktivt.