På nettsidene til Sortland kommune kan man lese at grunnet innføring av nytt datasystem, er det redusert kapasitet ved legekontorene, og i første rekke prioriteres alvorlig og akutt sykdom.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen sier Sortland kommune har samme journalsystem som de andre kommunene i Vesterålen, da kommunene deler legevakt.

– Må prioritere akutt og alvorlig sykdom

– Nå er vi i en fase hvor vi er på tur over fra en generasjon system til en ny. Det har lenge vært vurdert skifte av system, men den har dratt ut litt fordi det har vært tvil om systemene har vært klare, sier Jacobsen.

Gammelsystemet feilet

Han sier at siste året har det gamle systemet sviktet såpass at det ble valgt å gjøre et skifte allerede i høst.

– Det er et midlertidig skifte, og vi måtte hente inn vurdering fra advokat på hvordan vi skulle gjøre dette innkjøpslovlig, sier Jacobsen.

Han sier at samtidig som man har valgt et midlertidig system fra eksisterende leverandør, jobbes det også med anbudsdokumenter for innkjøp av nytt permanent journalsystem.

– I løpet av de siste tre ukene har Sortland, Øksnes og Hadsel skiftet system, og problemene har dessverre blitt større enn vi hadde ventet.

Flere feil enn ventet

Jacobsen sier at da oppstart av det nye systemet tok til, var man klar over at noen moduler ikke var helt klare, men dette var ikke-kritiske moduler, og det ble tatt høyde for at man på grunn av skifte ville få redusert kapasitet ved legekontorene.

– Men det viste seg at det var flere ting som ikke fungerte, blant annet internkommunikasjon i systemet. Alt av medisiner og resepter må legges inn på nytt, og det er rotet til i konverteringa med det gamle slik at prosessen tar tid, forklarer Jacobsen.

Han sier utfordringa er at verken kommunene eller leverandøren veit hvor problemet ligger.

– Vi har jobbet mye for å sørge for tilstrekkelig hastighet på dataoverføring, og alt her ser ut til å fungere. Vi finner ikke feil hos oss. Leverandøren sier det er en feil, men de finner ikke årsaken, sier Jacobsen.

Lav serverkapasitet

Han sier det er mistanke om at leverandørens serverkapasitet kan være lav.

– Det er ei plausibel forklaring, hvor forklaringa kan være at kapasiteten før Hadsel, Øksnes og Sortland kom inn var akkurat tilstrekkelig. Leverandøren jobber med å øke serverkapasiteten, og det er sagt at dette skal være gjort i månedskiftet januar/februar.

– I tillegg er en viktig del til datasystemet lovet å komme seinest 15. desember, men som dere veit er vi i ei tid hvor tilgangen på deler til datamaskiner ikke er så god, så vi tror det ikke før vi ser det. Derfor veit vi rett og slett ikke når vi er oppe og går som normalt, sier Jacobsen.

Han sier at på grunn av utfordringene prioriteres akutt og alvorlig sykdom.

– Vi har kapasitet ut over dette, men det må siles og velges hvem som skal få hjelp. Folk opplever at de får avbestilt timer, og mange er misfornøyde, mens noen forstår utfordringene våre, sier Jacobsen.

– Leverandøren rapporterer hele tida om utfordringene, og det prøves ut nye tiltak hele tida. Tilbakemeldingene viser at systemet fungerer bedre enkelte dager enn andre, men det vil være utfordringer ei stund til, sier Jacobsen.