Det var i 2019 at en hadselværing hyrte et lokalt byggefirma til å gjøre arbeid både innvendig og utvendig på huset. Firmaet hadde kommet med det beste tilbudet, på 1,2 millioner kroner, og huseieren godtok tilbudet.

Ifølge en dom fra Midtre Hålogaland tingrett sendte firmaet fakturaer løpende mens arbeidet pågikk. Ut over høsten mente imidlertid huseieren at arbeidet gikk tregt – og han oppdaget flere mangler. Forholdet ble konfliktfylt, ifølge dommen.

– I løpet av senhøsten 2019 summerte huseieren fakturaene. Han så da at han hadde innbetalt omtrent 1.460.000 kroner til firmaet. På dette tidspunktet stanset han innbetalingene, står det.

Flere regninger

Det kom tre fakturaer til fra firmaet – på totalt 412.229 kroner. Huseieren betalte ikke disse, og byggerne stoppet arbeidet i desember 2019. Til slutt mente firmaet at huseieren skyldte dem 675.500 kroner. Firmaet hevdet å ha gjort ekstraarbeid ut over kontrakten, noe huseieren nektet for.

Etter en befaring firmaet ikke var på og en avlyst runde i forliksrådet, endte saken opp i Midtre Hålogaland tingrett i slutten av august 2022. Der krevde firmaet 346.000 kroner i betaling fra huseieren, pluss sakskostnader.

Huseieren gikk til motsøksmål for å få prisavslag, eventuelt å få fikset problemene med arbeidet.

– Firmaet tok risikoen

Selv om det ikke var noen underskrevet kontrakt, mente tingretten at firmaets tilbud på 1,2 millioner kroner var bindende.

– Som profesjonell part måtte firmaet tatt ytterligere forbehold om de ikke ønsket å bli bundet av prisen, står det i dommen.

Retten mente det var utført tilleggsarbeid ut over kontrakten, men påpekte at firmaet tok risikoen når de ikke hadde noen skriftlig kommunikasjon – avtalene var rent muntlige.

Vil anke

Dommerne mente sluttregninga måtte ende akkurat der den var da huseieren sluttet å betale. Den endelige prisen på oppdraget skulle da bli 1,46 millioner kroner for huseieren – og byggerne må ordne opp i flere av manglene ved arbeidet: Deriblant montering av nye vinduer, vindtetting, og ny isolasjon på tak og yttervegger. Arbeidet må gjøres innen 1. november 2022 om dommen blir stående.

I så fall må firmaet også betale huseierens saksomkostninger – som kom på totalt 253.651 kroner.

Daglig leder i byggfirmaet sier at de kommer til å anke dommen, men har ingen videre kommentar til Bladet Vesterålen.