Nordlys: Nord Troms og Senja tingrett mener kapteinen og skipslegen om bord på MS Roald Amundsen brøt henholdsvis smittevernloven og helsepersonelloven under en seilas i juli 2020. Det kommer fram i en dom avsagt tirsdag.

Kaptein Torry Sakkariassen er idømt en bot på 36.000 kroner. Skipslege Terje Erlid er idømt en bot på 46.000 kroner.

De to ble opprinnelig ilagt bøter på henholdsvis 30 og 40 tusen, noe ingen av dem vedtok.

– Handlet ikke i tråd med sine forpliktelser

Tingretten mener ingen av de to fulgte varslingsplikten.

«I den aktuelle situasjonen med en verdensomspennende og alvorlig pandemi var overholdelse av varslingsplikten særdeles viktig for å redusere smittetrykket», heter det i dommen.

Det påpekes at på det daværende tidspunkt ikke var utviklet en vaksine mot covid-19. Nasjonale helsemyndigheter hadde også iverksatt inngripende tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset.

De tiltalte handlet ikke i tråd med sine forpliktelser som kaptein og skipslege, mener tingretten. De burde ha sørget for at det var et apparat i beredskap som tok imot syke passasjerer da MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø.

«Det gjorde de ikke, hvilket førte til at smittede passasjerer og mannskap gikk i land med denfare dette medførte for videre smitte ut i samfunnet», heter det i dommen.

Saken oppdateres.