Det er dog ingen grunn til å sprette champagnen.

Til tross for nedgangen har Nordland fortsatt landets høyeste sykefravær.

Nav er likevel tilfreds med utviklingen.

– Etter flere år med stigende sykefravær er det bra at vi nå ser en nedgang i Nordland, sier Cathrine Stavnes, direktør ved Nav Nordland.

– Det kan vise at innsats for å redusere sykefraværet har hatt en positiv effekt. En av forutsetningene for å lykkes er et godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassen, utdyper hun.

Sykefraværet for kvinner er på 6,7 prosent i 3. kvartal, mens det for menn er på 4,1 prosent. For kvinner betyr dette en nedgang på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor, mens det for menn har vært stabilt.

Kvinner under 25 år og mellom 30 og 35 år har hatt økning i sykefraværet, mens det i øvrige aldersgrupper er nedgang. Størst nedgang er det blant kvinnene i aldersgruppen 65-69 år, som har hatt en nedgang på 15,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

Blant menn er det størst økning i sykefraværet i aldersgruppen 25-29 år med en økning på 18 prosent, mens de eldste fra 65 til 69 år har økt med 17,1 prosent. Størst nedgang blant menn er i aldersgruppen 35-39 år, med en nedgang på 9,3 prosent.