– Fødeavdelingen i Vesterålen vil driftes som normalt i løpet av neste uke (uke 49). Dette skjer fordi vi igjen får på plass døgnberedskap på blodbanken, sier Nordlandssykehuset-direktør Siri Tau Ursin i en pressemelding.

– Grundig gjennomgang

– Tilgang på blod er avgjørende for at en fødeavdeling skal kunne ivareta mor og barns sikkerhet i forbindelse med fødsel. Pasientsikkerheten går foran alt. Beslutningen om å omgjøre fødeavdelingen midlertidig til fødestue på grunn av mangel på bioingeniører, ble tatt med dette som utgangspunkt, fortsetter hun.

– Vi har nå hatt en grundig gjennomgang av driften ved laboratoriet og organiserer virksomheten slik at blodbanken i Vesterålen igjen kan etablere normal aktivitet. Dette skjer i løpet av neste uke. Laboratoriet for øvrig vil være i drift fra klokka 07.30-22.00 hele uken, informerer direktøren videre.

Nordlandssykehuset påpeker at det hele tiden har hatt både medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.

– Skal kjenne seg trygge

– Befolkningen skal kjenne seg trygge på at de får den helsehjelpen de har behov for. Situasjonen som har oppstått er ikke et forsøk på å bygge ned virksomheten ved Nordlandssykehuset Vesterålen, slik enkelte har uttrykt bekymring for. Tvert imot. Vi jobber for å sikre de akutte funksjonene ved sykehuset. Målet er nå å få på plass døgndrift for alle laboratorietjenester gjennom å fortsette med stabiliserings- og rekrutteringstiltak, sier Tau Ursin.

– Kvinner som har termin de nærmeste dagene, skal forholde seg til avtalen som er inngått i forhold til fødested. Dersom det blir endringer, vil de bli kontaktet, avsluttes meldinga.

Tror fødeavdelinga kan åpne igjen, men andre pasienter blir fortsatt sendt bort