Mangel på personale ved laboratoriet og blodbanken har ført til at viktige akuttfunksjoner er stengt alle dager fra klokken 22.00 til 07.30.

Befolkningen i Vesterålen har mistet akuttsykehuset på ubestemt tid. Fødeavdelingen er gjort om til fødestue, og hjertepasienter, pasienter med pågående blødninger, forgiftninger og andre tilfeller skal sendes til Bodø. Det finnes ingen blodbank på Stokmarknes, slik at når sykehuset trenger blod, må det bestilles fra Bodø dagen i forveien. Blodgivere i Vesterålen har vært avvist fra lokalsykehuset over lang tid.

Helseforetaket har ansvar for å drive et akutt- og fødetilbud ved sykehuset i Vesterålen. Nordlandssykehuset har kjent til problemer med å bemanne laboratoriet i sykehuset på Stokmarknes i lengre tid, men vi er ikke blitt gjort kjent med at nødvendige tiltak er igangsatt. Sist uke ble fødeavdelingen gjort om til fødestue og akuttberedskapen svekket på natt. Dette er som følge av at laboratoriet er nattestengt, og har skjedd uten at kommuner, lokale politikere og andre viktige instanser er informert i forkant.

Formannskapet i Sortland ber umiddelbart Nordlandssykehuset ta grep for å rekruttere bioingeniører for å få gjenåpnet fødeavdelingen og ivareta akuttberedskapen ved sykehuset. Vesterålen kan ikke godta at akuttberedskapen fjernes fra lokalsykehuset vårt, der rundt 30. 000 innbyggere er rammet. Det samme gjelder fødetilbudet som rammer rundt 70. 000 innbyggere for Lofoten og Vesterålen da fødeavdelingen er omgjort til fødestue.

Det er ledelsen i Nordlandssykehuset som må ta grep, og sørge for at befolkningen har et velfungerende sykehus med akuttberedskap og fødeavdeling.

Formannskapet i Sortland krever at Nordlandsykehuset avdeling Stokmarknes igjen blir et fullverdig sykehus med døgnberedskap og fødeavdeling.