Illustrasjon: Fra et ulykkessted i 2014.

Tredoblet trafikkdød i Nordland

20 personer mistet livet i 17 dødsulykker på nordnorske veger i 2019, melder Statens Vegvesen. Tre ganger så mange i Nordland som i 2018, og flest trafikkdrepte på seks år.

Statistikken er verst for Nordland, hvor antall drepte er mer enn tredoblet siden i fjor. Fjorårstallene var imidlertid historiske, med det laveste antall trafikkdrepte siden 1952. I Troms og Finnmark er antall omkomne i 2019 blant de laveste tallene som er registrert, sier regionveisjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen i Nord-Norge.

– Tallene viser at selv om statistikken har vist bedring gjennom mange år, krever det fortsatt bred innsats for å nå målet om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Tre i desember

De foreløpige ulykkestallene for desember viser at tre personer mistet livet i tre dødsulykker på vegene i Nord-Norge i desember. To av ulykkene skjedde i Nordland og den siste i Troms.

Den første ulykken skjedde på E6 i Korgfjelltunnelen i Hemnes kommune. En mann på 22 år døde da personbilen han kjørte kolliderte med et vogntog. Den neste dødsulykken skjedde på E10 i Vågan i Lofoten. En kvinnelig bilpassasjer på 83 år omkom i en kollisjon mellom to personbiler. Ulykken skjedde et lite stykke nord for Svolvær lufthavn.

Ulykka i Troms skjedde på fylkesveg 7872 ved Rossfjordstraumen i Lenvik. Her omkom ei kvinne på 52 år etter at bilen hun var passasjer i kjørte av vegen i en sving og havnet i fjæra.

Sammensatte årsaker

Statens vegvesens endelige ulykkesanalyser er ikke ferdige før et stykke ut i 2020.

– Det vi vet, er at årsakene er sammensatte, og det er ikke mulig å trekke ut noen enkle forklaringer, sier regionveisjef Turid Stubø Johnsen.

Av de 17 dødsulykkene i 2019, var vogntog involvert i fire tilfeller. Av disse var tre møteulykker og en utforkjøring, og i to av ulykkene var det vogntogsjåføren som mistet livet.

Utenom statistikken

I tillegg kommer ulykka på E8 vest for Nordkjosbotn i januar, der 22-årige Charlie Dan Lind i personbil kolliderte med et vogntog. Charlie døde som kjent etter over to måneder i koma, og fanges derfor ikke opp av den ordinære statistikken over trafikkdrepte, som inkluderer alle som dør som resultat av en trafikkulykke innen 30 dager.

– Jeg forstår bekymringen over vogntog på nordnorske vinterveger, og vi må bruke alle tilgjengelige virkemidler for å hindre at disse stenger veger eller skaper farlige situasjoner. Samtidig er det viktig å minne om at det fortsatt er fart og rus som er årsaken til flest ulykker – også i nord, sier regionveisjef Turid Stubø Johnsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men ett lyspunkt finnes i den tragiske statistikken: Ingen barn omkom i disse trafikkulykkene.