Står sterkere: Assisterende brannsjef Tommy Hansen er veldig fornøyd med at de har fått på plass en ny ATV. Foto: Svein Arne Nilsen

300.000 kroners investering på plass: – Denne kan være forskjellen på liv og død

ØKSNES: – Nå står vi sterkere når vi skal rykke ut i ulendt terreng, sier assisterende brannsjef i Øksnes, Tommy Hansen. Øksnes brann og redning har nettopp fått ny ATV.

Kjøretøyet er nettopp ankommet Øksnes og folk fra brannkorpset har de siste dagene hatt øvelser og prøvd den for å være best mulig forberedt til første utrykning.

– Hatt behov

– Vi har hatt situasjoner der vi har følt at et slikt kjøretøy kunne ha vært til stor hjelp. En slik hendelse var på julaften i 2020 i forbindelse med drukningsulykken på Alsvågvatnet. Da var det snø og vi måtte bære utstyr flere kilometer i ulendt terreng før vi var fremme ved ulykkesstedet. Hadde vi hatt et slikt kjøretøy kunne vi ha kommet mye raskere fram til ulykkesstedet og begynt redningsarbeidet.

Øvde: Frank Hellesvik (sittende) og Odd Roald Flage fra Øksnes brann og redning fikk prøve det nye kjøretøyet. Foto: Svein Arne Nilsen

Til disposisjon for flere

Kjøretøyet skal ikke bare brukes av brann- og redningskorpset. Innkjøpet er et samarbeidsprosjekt der både viltnemnda og feieren i Øksnes kan bruke den på oppdrag.

– På vinteren har vi belter på den slik at vi kommer oss fram i terreng med mye snø. I sommerhalvåret skal vi ha hjul på. Det egner seg best på barmark. Vi har også slede som vi kan hekte på for å frakte folk og utstyr. Nå er vi bedre rustet og kan være med å bidra ved brann, ulykker og sykdom.

Investeringa i kjøretøyet og tilhørende utstyr er på nærmere 300.000 kroner.

Han tenker at nå som påsken nærmere seg kan det oppstå en ulykke eller brann når mange er på hyttene sine og ute i marka. I slike situasjoner kan de komme raskt til for å bistå.

Kan bidra i andre kommuner

– Når uhellet er ute er tid avgjørende for å berge folk og bygg. Da kan et kjøretøy som dette i ytterste konsekvens være forskjellen på liv og død.

Med denne kan vi yte bedre tjenester og komme rakere fram til ulykkesstedet. Skulle det skje større ulykker i noen av våre nabokommuner, kan vi stille opp med denne og være med på redningsaksjoner, sier Hansen.