Farlig: – Irritasjon i trafikken øker risikoen for ulykker. Foto: Thomas Eckhoff/Trygg Trafikk

Dette irriterer oss i trafikken

Det er mye irritasjon på norske veier viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk: Mest er knyttet til bilister og syklister.

– Irritasjon og dårlig samarbeid øker risikoen for ulykker, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Tallene er hentet fra en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk. 35 prosent irriterer seg mest over bilister i trafikken, mens tallet er 29 prosent for syklister. Dette er høyere enn for alle andre trafikantgrupper. Bare ni prosent av oss sier at vi ikke blir irritert i trafikken.

– Vi liker den åpenbare irritasjonen mellom ulike grupper trafikanter dårlig. Irritasjon gjør oss til dårlige trafikanter, med farlige situasjoner og ulykker som resultat, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Samarbeid

– Tenk samarbeid, enten du er på veien i bil, på sykkel eller til fots. Med flere trafikanter, flere forstyrrelser og et mer komplekst trafikkbilde enn før, er det viktig å beholde roen. Bilister og syklister skaper også flest farlige situasjoner

Undersøkelsen viser at bilistene er verstingene – ifølge fotgjengere og syklister. Også blant bilistene mener nesten halvparten – 45 prosent – at andre bilister er de som oftest skaper farlige situasjoner.

– Biler har et langt større skadepotensial enn syklister eller fotgjengere, og det gir bilisten et større ansvar i trafikken, sier Solstad Steen.

Syklistene er på andreplass, når det gjelder hvem som skaper flest farlige situasjoner.

– Syklister kan være uforutsigbare fordi de bruker både fortau, kjørebane, egne sykkelfelt og fotgjengeroverganger. Det kan være krevende for andre å forholde seg til.

Falsk trygghet

36 prosent sier det er på sykkel at de føler seg mest utsatt i trafikken. Bare 20 prosent føler seg utsatt bak rattet.

– Som syklist og fotgjenger har man ikke den beskyttelsen som bilen gir. Men ut fra ulykkesstatistikken, er det falsk trygghet vi føler i bilen: De fleste hardt skadde og omkomne er bilister, avslutter Solstad Steen.