Tett trafikk: i sluddbyger på Sortland (arkivfoto). Foto: Svein Henry Wedding

Slapp ut mindre med strøm og biodrivstoff

Klimagassutslippene fra veitrafikk minket med åtte prosent i 2019. Utslippene gikk ned fra 9,1 millioner tonn CO2 i 2018 til 8,4 millioner tonn i 2019. To prosent, viser foreløpige tall fra SSB.

Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank.

– Særlig på veiene, og viktigste årsak er at flytende biodrivstoff erstatter fossilt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Salget av bensin og autodiesel gikk ned i fjor, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det ble solgt omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff i 2019 enn i 2018 – 20 prosent. Mer bærekraftig biodrivstoff, basert på slakteavfall og brukt frityrolje erstatter nå rapsolje og annet som kunne være mat eller dyrefôr. Slikt, avansert biodrivstoff økte med nesten 40 mill. liter. Nesten 40 prosent av biodrivstoffet var avansert, ifølge Miljødirektoratet.

I tillegg går det 300.000 elbiler på norske veier.