Nytt ansvar: Fylkeskommunene får nå ansvar for å få bukt med etterslepet i reparasjoner og vedlikehold på fylkesveiene. Her pågår oppryddingsarbeid ved Ryggedalsvatnet i Bø etter ras på FV 820.

Veinettet over til fylkeskommunen

Med unntak av riksveiene, overførte staten administrasjonen av veiene til fylkeskommunene fra nyttår.

74 veivesen-ansatte er overført til Nordland fylkeskommune, mens 85 ansatte går til Troms og Finnmark fylkeskommune. Regionveisjef Turid Stubø Johnsen har hatt sin siste arbeidsdag som regionveisjef i Nord-Norge, melder Statens Vegvesen.

Fra 1. januar endres organiseringen fra regioner til fagdivisjoner. Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvaret for riksvegene og det overordnede ansvaret for framtidas transportløsninger.

– Ansatte i Statens vegvesen skal fortsatt være til stede i hele landet, nær vegene vi har ansvaret for og samfunnet vi skal betjene, men regionene slik vi kjenner dem, blir historie, sier avtroppende Turid Stubø Johnsen.

Antallet ansatte ventes å øke noe etter hvert som de endelige bemanningskabalene er klare, heter det i pressemeldinga.