Det er debatt om Nord-Norgebanen.
Det er debatt om Nord-Norgebanen. Foto: Mareno Leonhardsen

Synspunkt | Forlengelse av Ofotbanen til Gullesfjordbotn

Nord-Norgebanen er blitt et sentralt tema i valgkampen. Det kan oppfattes som en nord-norsk motvekt til bompengedebatten, som holdt på å velte regjeringa. Mange spenstige og gode forslag om hvordan vi i Sør-Troms og Nordre Nordland skal få en utvikling på dette området er lansert.

Jeg synes i denne sammenheng at det er for lite oppmerksomhet omkring vår nærmeste jernbanestrekning – den 43 km lange Ofotbanen mellom Narvik og svenskegrensen. En forlengelse av denne til Sør-Troms og Hinnøya kan være en god start på jernbaneutvikling i Hålogaland. Ofotbanen, som er den mest lønnsomme banestrekningen i Norge, har fått økt aktualitet på grunn av den store godsmengden som transporteres via Narvik. Banestrekningen som er mest kjent for malmtransport, har de siste 25 årene hatt en svært stor økning av godstransport. Dobbeltspor på Ofotbanen er under utredning for fortsatt å kunne takle stor vekst i godstrafikk fra/til Narvik gjennom Sverige til/fra Sør-Norge og Europa. ARE-togene transporterer mer enn 500.000 tonn gods per år over Ofotbanen. I tillegg kommer annen gods- og passasjertrafikk. Planene for Nord-Norgebanen omfatter «en arm til Harstad». Ved å forlenge Ofotbanen i retning Tjeldsundet og Hinnøya kan dette være «armen» som senere kan knyttes til Nord-Norgebanen, når den kommer. At Bane Nor planlegger dobbeltspor på Ofotbanen til 15-16 milliarder kroner og at SJ forbereder tilsvarende utvidelse på svensk side, viser betydningen av denne banestrekningen og trafikken over Narvik.

I Bladet Vesterålen fra 31.08. er det referert fra et møte i Bø Senterparti. Her beskrives blant annet Ofotbanens betydning for fiskeeksport fra Bø. I dette møtet ble det lansert et forslag om at det bør bygges jernbane fra Narvik til Gullesfjordbotn i Kvæfjord, i stedet for til Harstad. Meget interessant.

Kåre Bakken, Kvæfjord Senterparti