Førsteklassen på Sigerfjord skole: Se flere førsteklasser i bildeserien under! Foto: Sigerfjord skole

Her er årets førsteklassinger

Oppdateres fortløpende med flere bilder. Ei av pilene gjør bildene større når du blar!