Prisen for passasjerene blir 25 prosent lavere, dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget som omfatter alle de 21 fylkeskommunale hurtigbåtrutene i Nordland.

I Vesterålen vil både Hadsel-ruta og Myre-Øksnes-Vestbygd få redusert pris dersom forslaget blir vedtatt.

Mange har det trangt

– Vi ser at prisene stiger på svært mange områder i samfunnet, og at mange nordlendinger får det trangere. Nå har vi sjans til å gjøre økonomien litt bedre og livet litt enklere på denne måten. Det er en av grunnene til at vi prioriterer dette kuttet nå, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i ei pressemelding.

Hun tror kuttet i priser vil gjøre det billigere å delta i alt fra idrett og andre aktiviteter, til å senke kostnaden på jobbpendling. Hun lover også dette skal skje så snart det praktisk lar seg gjøre.

– Målet er at priskuttet er i havn allerede fra 1. juli, dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget og det er tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringen i systemene våre, sier Eide.

Flere reisende kan gi bedre tilbud

Om fylkesrådets mål om flere reisende slår til, så tror nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik, at det på sikt kan gi en positiv effekt både på miljøet og rutetilbudet i Nordland.

– Alle disse 21 båtrutene blir nå billigere, så dette er en satsing som vi håper vil gi flere som reiser kollektivt. Så henger alt sammen – desto flere som reiser, desto bedre for miljøet og desto flere rutetilbud har vi mulighet til å opprette dersom passasjergrunnlaget blir godt nok, uttaler Eggesvik.