I torsdagens formannskapsmøte var det meldt opp ei orienteringssak om Bjørklundveien.

– Bakgrunnen var at vi forventet at Norconsults rapport om vegen skulle være ferdig, men det er den ikke. Den vil bli sendt ut så snart den er klar, sa Terje Kili.

Men han har fått noen kulepunkt fra rapporten.

– Først og fremst; kalkyle foreligger ikke. Det jeg kan si er at det er mulig å bygge en samleveg gjennom reguleringsområdet med tilfredsstillende stigning i hovedtrekket og i avkjørselen mot vest.

– Det er også mulig å få på plass et fortau, men det vil da måtte bygges med et minstemål på 2,5 meter, forklarte Kili.

Han sier at i forslaget til Norconsult er busstopp på eine sida av vegen fjernet, hvilket betyr at en framtidig rutebuss gjennom Vestmarka vil måtte kjøre opp Kirkåsveien og ned Bjørklundveien.

Vegen er plassert noe lavere enn tidligere vurdert, noe som gir mindre behov for støttemur på østsida.

– Det er noe av det vi har forventet ville være en kostnadsdriver. Det er ikke avdekket geologiske forhold som tilsier at vegen ikke kan bygges, sier Kili.