Som Bladet Vesterålen tidligere har fortalt, har Kjell og Tore Klausen revet det gamle sløyeskuret ved Sørsjyen og bygd et nytt, isolert industribygg, som er mer enn dobbelt så stort, og som fyller alle krav fra Mattilsynet og øvrige myndigheter. Her er så romslig og høyt under taket at kar til produksjonen kan stå i hus. Prosessvann filtreres i utskiller før det slippes videre, og fangsten pumpes normalt direkte fra båten og inn på linja.

Akkurat i dag leverer Krasen en liten slump som heises på land, og porten inn til brygga står åpen siden entreprenøren monterer de aller siste beslagene på nybygget, som dermed er ferdig.

– Normalt skal portene være lukket, og all ferdsel sluses gjennom inngang og omkledningsrom, ifølge dagens krav til mathygiene, sier brødrene Klausen, som var på havet med Skarholmen for å ta årets første torskefangst for egen del, da vi var innom bruket.

– Foreløpig har vi bare få båter som skal levere, det kommer vel nok en båt til i morgen, etter brannen ved Steinesjøen, sier bryggesjef Curt Harald Dybdal.

Fisken er veid inn samfengt for Stocco ved Steinesjøen i Bø, sier Dybdal.