– Norsk sjømatnæring er mer påvirket av valutaendringer enn andre eksportnæringer og har tjent mer på svak kronekurs enn andre, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud til Dagens Næringsliv.

Han sier eksportverdien steg med 22 milliarder kroner fra 2012 til 2015, og mener at mesteparten av dette – 14 milliarder – skyldes effekten av en svakere krone.

Fra januar 2013 til desember 2015 ble den norske kronen svekket med 30 prosent, skriver forskning.no.