– Vi skal for det meste kontrollere fra bakkenivå og med spenning på, men det kan også forekomme at vi må koble ut deler av linjenettet, hvis det blir oppdaget større feil og skader, forteller prosjektleder Odd Stephansen i Vesterålskraft Nett.

– Noen av Bø-linjene har vært kontrollert tidligere år. Nå tar vi det resterende høyspentnettet rundt Bø. Dette vil omfatte linjene fra Vinje mot Fagerhaugen og Vea – og videre østsida mot Steine. Dessuten linjene fra Asterset mot Sund og fra Sommerland mot Kråkberget og Utskår.

– Arbeidet utføres av Dragefossen Kraftanlegg AS fra Rognan. I startfasen begynner de med to kontrollører, før de dobler styrken senere, sier Odd Stephansen til Bladet Vesterålen. – Kontrollen gjelder både stolper og det øvrige for alle mulige feil.

– I en lignende kontroll på lavspentnettet i Bø i 2016, fant vi mange mangler, og etter dette er mange stolper allerede i utskifting.

– Nylig ble hovedforsyninga til Bø – kraftlinja mellom Reinshaugen og Frøskeland – reparert etter en lignende kontroll i fjor. Her hadde hakkespetten gått løs på en rekke stolper, som nå blir reparert og forsterket med netting.

– Vi skal unngå å koble ut større områder og utføre arbeidet så smidig vi kan. Som vanlig vil det meldes direkte til kunder ved eventuelle utkoblinger.

Som Bladet Vesterålen tidligere har meldt, pågår det også kontroll av lavspentstolper og linjer i Sortland og Kvæfjord gjennom sommeren.