annonse

– Om nødvendig bygger vi ambulansestasjon

Sentrumsnært
Sentrumsnært: Ambulansetjenestens lokaliteter ligger ikke langt fra rundkjøringa på Straume i Bø. (Foto: Mareno Leonhardsen)

BØ: – Etter gjentatte signaler om at Bø har for dårlige fasiliteter for ambulansepersonalet, har vi bedt Nordlandssykehuset avklare om de skal leie stasjon hos private, eller vi skal bygge ny stasjon, forteller ordfører Sture Pedersen i Bø.

Mareno Leonhardsen

– Vi har gjentatte ganger hørt bemerkninger om at lokalitetene ikke er gode for verken folk eller utstyr. På bakgrunn av det har jeg ringt og sagt fra at dersom ikke den ballen blir lagt død, påtar Bø kommune seg å bygge ny stasjon, som Nordlandssykehuset kan leie, forteller Bø-ordføreren.

– Tilbudet er positivt mottatt, ut fra svarene jeg har fått. Jeg understreker at det ikke er snakk om å flytte stasjonen fra Straume, men å finne et egnet sted her, også i fortsettelsen. Vi skal ikke risikere at slike forhold i neste omgang kan gå ut over beredskapen.

– Ambulansemannskapene skal ha en stasjon som gir trivsel og ordentlige arbeidsforhold, slår ordfører Sture Pedersen fast.

annonse