Avtalen innebærer at forpliktelsene på 1,35 kvoteenheter torsk og hyse til Bø består uten innskrenkinger.

Nergård AS sin plikt til spesifikk industriproduksjon faller bort med kjøpet. Det åpnes med dette muligheter for å endre dagens virksomhet til alternativ bruk av anlegget og produksjon.

Det ble en opphetet debatt i kommunestyret, der opposisjonen brukte vendinger som falitterklæing og et dødsstøt ikke bare for Bø men for kysten. Forslaget fra Tor Andersen (Sp) om nei til salg, falt med sju stemmer.

Les mer om saken i Bladet Vesterålen 23. mars.