Bø Gospelkor har mottatt mye støtte fra lokalsamfunnet i forbindelse med sine aktiviteter opp gjennom årene.

– Dette er vi svært takknemlige for, og koret ønsker å gi noe tilbake. Vi støtter derfor initiativet til å bygge en kultursal med å kjøpe to stoler á 10.000 kroner, sier Brith-Unni Willumsen, leder i Bø Gospelkor.

Nå oppfordrer hun og koret andre lag og foreninger til å gjøre det samme.

– Bø Gospelkor ser svært positivt på initiativet til bygge en kultursal i Bø, som i tillegg til konsertsal også skal inneholde ny kino. Vi utfordrer alle lag og foreninger i Bø til aktivt å støtte planen for realisering av kultursal, sier Willumsen, og sparker den første ballen videre til Bø Musikkforening.