annonse

– Vi må huske helikopteret

: Sture Pedersen. (Foto: )

BØ: – Jeg er enig i at ambulanseberedskapen må styrkes, men i en krisesituasjon er helikopter tingen, sier ordfører Sture Pedersen i Bø.

Mareno Leonhardsen

– Uten å kjenne til hvorvidt helikopter var vurdert i tilfellet på Eidet, vil jeg understreke at ambulansehelikopteret har vært et løft for beredskapen, sier Sture Pedersen.

– Vi har gjentatte ganger sett at det er raskt på pletten med hjelp. I et tilfelle ved Bøheimen forleden får jeg opplyst at helikopteret var på pletten før ambulansen rakk fram – de anslår mellom 20 og 25 minutter. Om det skyldes at de var i lufta allerede, kan hende. De kom uansett utrolig raskt, da det trengtes.

– Jeg legger merke til at Jan Fredriksen opplever usikkerhet ved ambulansetjenesten, og han gjør rett i å si fra om det. Mitt krav er at bøfjerdingene alltid skal få hjelp, og at de skal føle seg trygge. Vi skal ha ambulansetjenesten styrket, og vi skal ha ei god helikoptertjeneste.

– Hva er årsaken til at diskusjonen om lokalisering av helikopterbase stilnet hen, etter at både Kystvaktbasen og sykehuset var nevnt som egnet base – med infrastruktur?

– Hvis vi kan ha ambulansehelikopter på skadested så raskt som vi nå har erfart, må det være likegyldig hvor det kommer fra, bare de kommer.

annonse