annonse

– Vil bidra til trygghet

: – Jeg er overbevist om at vi og kommunene sammen kan finne løsninger som gjør at folk trygges, sier klinikksjef Harald Stordahl i Nordlandssykehuset til Bladet Vesterålen. (Foto: )
– Vil trygge folk
– Vil trygge folk: Sjef for prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, Harald Stordahl. (Foto: Arkiv)

– Vi bør få til en beredskap som trygger folk på at de får ambulanse når det trengs, sier klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset HF til Bladet Vesterålen.

Mareno Leonhardsen

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkelthendelsen som forleden fant sted på Eidet i Bø, men vil likevel informere om at på tidspunktet for denne hendelsen så var samtlige ambulanser i Vesterålen opptatt med pasienter som skulle til den interkommunale legevakta på Stokmarknes, sier klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset.

{{imageLeft}}

Det var under konfirmasjonsgudstjenesten i Malnes kirke at ambulanse ble tilkalt, etter at en av de tilstedeværende fikk et illebefinnende og ble liggende mellom benkene. Nærmeste ambulanse var under full utrykning mot Stokmarknes – og det ville ta en time og et kvarter før en bil kunne være ved pasienten på Eidet.

– Hadde dette vært hjertestans, ville det vært «stilt og mørkt», bemerket pårørende, som mot at ambulanseberedskapen er svekket. Og med adresse til stortingsflertallet og regjeringa.

– I denne viktige diskusjonen om beredskap må man ikke glemme at den akuttmedisinske kjeden består av to likeverdige bærebjelker: lokal lege i vakt og ambulansetjenesten. I dette tilfellet kan det se ut som mangelen på ambulanse i kommunen er et direkte resultat av manglende lokal legevakt, sier klinikksjef Stordahl i sin kommentar.

– Vi har forstått at kommunene i Vesterålen i disse dager skal gjøre ei risikovurdering av legevakttjenesten. I tillegg skal Nordlandssykehuset evaluere sin ambulanseplan. Derfor har vi invitert oss inn i dette arbeidet, slik at vi sammen kan vurdere konsekvensene av hverandres valg. Sammen med kommunene er jeg overbevist om at vi kan finne løsninger som gjør at befolkningen trygges på at de får hjelp når det trengs, sier klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset HF.

annonse