Men denne gang er det ikke på vegne av oljebransjen, og nå med mer beskjedne smell.

– Lett-seismikk, sier Davidsen.

Norges Geologiske Undersøkelser vil i tilfelle bruke det mindre fartøyet Seisma - på 55 fot - og lettere utstyr: Mens olje-seismikk i de store hav skjer med luftkanoner på samlet 10.000 kubikktommer – og langt over dette – ved 138 bar, vil Seisma bare benytte mellom 15 og 40 kubikktommer ved 80 bars lufttrykk.

Skeptiske

Fiskertillitsvalgte fra Bø, Sortland og Hadsel var i utgaangspunktet skeptiske, og gjorde i første omgang klart at seismikk og fiske ikke lar seg forene.

– Historien om hvor beskjeden og uskyldig seismikk er, har vi hørt før. Det sa de også om det som foregikk tidligere, og som skremte bort fisken.

Davidsen og kollega Longva ble tydelig påminnet tilfeller seismikk har gått ut over fiskere og deres levebrød. Men flere av forsamlinga fikk tydelig med seg at dette er både av et mer beskjedent omfang.

Bakgrunnen for undersøkelsene er programmet som har pågått i fire år, for å lete etter interessante mineraler og metaller i berggrunnen, kalt Minn.

Soner

– Nå er vi spesielt interessert i å kartlegge forkastningsoner i overgangen mellom land og sjø, nært kysten og i fjorder og sund. Her har vi bruddsoner som stykker opp regionen til et geologisk puslespill. Vi vet fra før at sedimentære bergarter fra sokkelen ligger nært opp mot land på vestsida av Bø og med ei tunge inn i Vesterålsfjorden.

Men det finnes svært få observasjoner av denne. Derfor vet vi lite både nøyaktig hvor den går, og i hvilken grad den følger forkastninger. Men vi vet at grensa lenger sør følger ei stor forkastning på vestsida av Lofotveggen, og at denne sannsynligvis forgreiner seg i Vesterålsfjorden.

Fjordene

Forkastninga går utvilsomt inn Hadselfjorden og videre nord Sortlandssundet, mens ei anna grein trolig fort setter nordover i Eidsfjorden. Dette er det viktig å finne ut av når vi nå skal ferdigstille kartene. Dette betyr mye for våre tolkninger og funn av eventuelle mineralforkomster på land, forklarte Davidsen.

Davidsen fortalte at aktualiseringa av Hadselfjordtunellen igjen er en av årsakene til de nye undersøkelsene.

Kalddusj

Geologene viste på interessante kart hvordan landskapet har formet seg.

– I Bø er dere jo stolt av å ha Nord-Europas eldste fjell. Der må jeg nok dessverre skuffe dere. Det meste av fjellene i Vesterålen er blandet fra 1.008 millioner år - til 2.635 millioner år, som ved Husvågen. Men i Jergul ved Karasjok er fjellet 2.944 millioner år.

Hensyn

Geologene lover å ta behørig hensyn til fiskerne ved å holde kontakt med aktive båter under arbeidet. Fiskerne vil – i tråd med vanlig saksgang – seinere få en søknad om seismikk til uttalelse fra myndighetene.

Arbeidet vil pågå et par ukers tid, og bare en sikksakk-runde fra området rundt Litløya og i kanten nord til Nykvåg, slik kartet her viser.