Kom på banen! Det er oppfordringa adm. dir. i NESO, Ruben Jensen, kommer med til regjeringa. Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media

Advarer mot byggebrems i nord

NESO ber regjeringa komme på banen etter redusert boligbygging i Nord-Norge.

Nå ber NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon) regjeringa stimulere til vekst og utvikling, ifølge ei pressemelding.

Selv om byggeaktiviteten på nordnorske byggeplasser fortsatt er høy, peker pilene stadig nedover. Aktiviteten har falt hvert år siden rekordåret 2016 og ferske tall fra fjoråret forsterker den negative trenden.

Mens boligbyggingen i 2019 var over gjennomsnittet de 10 siste årene, var den totale byggeaktiviteten under gjennomsnittet de siste 10 år.

– Byggeaktiviteten fortsatt er høy i landsdelen. Likevel ser vi stadig en tilbakegang fra rekordåret 2016. Nord-Norge trenger derfor impulser for fortsatt vekst og utvikling, sier Ruben Jensen, adm. direktør Ruben Jensen i NESO.

Størst nedgang i Finnmark

Statistikken for 2019 viser størst nedgang i Finnmark, hvor tallene viser tilbakegang både for boligbygging og total byggeaktivitet. Her ble det igangsatt bygging av cirka 96.000 kvadratmeter, som er en tilbakegang på 32 prosent i forhold til rekordåret 2018, der fylket opplevde ei økning på hele 43 prosent i forhold til 2017.

I forhold til boligbygging viser tallene for Finnmark at det ble igangsatt 291 enheter i fjor.Dette er en tilbakegang på 43 prosent i forhold til rekordåret 2018, hvor det var ei økning på hele 78 prosent i forhold til 2017.

Statistikken viser tilbakegang også i Troms, med 14 prosent lavere byggeaktivtet i 2019 og 6 prosent nedgang i boligbygging. I Nordland er tallene på nivå med 2018.

Totalt sett ble det igangsatt 2.316 enheter i landsdelen, som utgjør en tilbakegang på 7 prosent i forhold til 2018. Dette er likevel 40 enheter over gjennomsnittet de siste 10 år. Til sammenligning hadde Sør-Norge ei økning på 1 prosent i 2019.

Ber om prioriterte tiltak

Den nedadgående utviklinga vekker bekymring hos NESO, som nå ber myndighetene stimulere til økt aktivitet i Nord-Norge.

– Vi ber regjeringa om ei fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringa reiselivsnæringa, mineralnæringa og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ettert mange år med vekst og positiv utvikling i landsdelen, mener NESO det er behov for tiltak som kan sikre arbeidsplassene i framtida.

– Bransjen skal gjennom store omstillinger i forhold til digialisering og en mer miljø- og klimavennlig produksjon. Da er det ekstra viktig at myndighetene legger føringer og rammer som kan sikre konkurransekraften og tilrettelegge for nye jobber i Nord-Norge.