Flesnesveien 1019 (Gnr 16/bnr 20), Gnr 16/bnr 42

14.08.2022
Kr. 750,000
Fritt salg
Fra: Liv Anne G Graue, Jan Halvor Tjerbo
Til: Liv Karin Klemetsen, Knut André Olsen

Kringelveien 31 (Gnr 1/bnr 69)

12.08.2022
Kr. 2,900,000
Fritt salg
Fra: Linda Sakariassen
Til: Terje Vornes Sørensen

Karles vei 2 (Gnr 15/bnr 163)

11.08.2022
Kr. 5,900,000
Fritt salg
Fra: Aram Naif Abdulkadir, Sewar Shafeeq Ali
Til: Geir Fredheim, Jeanette R Steinsvik

Vornesveien 24 (Gnr 65/bnr 4)

11.08.2022
Kr. 20,000,000
Fritt salg
Fra: Klotind As
Til: Mikal Steffensen

Havnegata 7 (Gnr 65/bnr 1106), Gnr 65/bnr 1106

11.08.2022
Kr. 0
Skifteoppgjør
Fra: Kurt Eirik Jenssen
Til: Marte Jenssen, Merete Jenssen, Odd Eirik Jenssen, Terese Jenssen

Bøveien 723 (Gnr 28/bnr 107)

11.08.2022
Kr. 2,900,000
Fritt salg
Fra: Rita Norene D Hellesvik, Sture Hellesvik
Til: Audun Blix, Klara S Schanche Blix

Gnr 29/bnr 143

10.08.2022
Kr. 100,000
Fritt salg
Fra: Haakon Røgeberg
Til: Karl Eirik Iversen

Aspveien 5 (Gnr 52/bnr 809)

10.08.2022
Kr. 1,400,000
Fritt salg
Fra: Hildbjørg Hauge
Til: Turid Andreassen Strand

Bremnesveien 281 (Gnr 60/bnr 42)

10.08.2022
Kr. 0
Skifteoppgjør
Fra: Bertil Rune Knutsen
Til: Vidar Nilsen Gehlmann, Arvid Jarl Knutsen, Ivan Harald Knutsen, John Gustav Knutsen, Svein Arne Knutsen, Knut Johan Nilsen, Paul Martin Nilsen, Ståle Nilsen

Åseveien 319 (Gnr 21/bnr 298)

10.08.2022
Kr. 0
Gave
Fra: Hjørdis Mari Wulff
Til: Ivar Wulff

Havnegata 13 (Gnr 65/bnr 272)

10.08.2022
Kr. 2,750,000
Fritt salg
Fra: Herlaug D Pettersen Moe
Til: Trine Bruun Harberg, Frank A Høyer-Simonsen

Møysalveien 2418 (Gnr 1/bnr 19)

10.08.2022
Kr. 700,000
Fritt salg
Fra: Arve Hestholm, Janne Karin Hestholm
Til: Agnete Ellingsen Bakkeli

Sørfjordveien 446 (Gnr 29/bnr 337)

10.08.2022
Kr. 1,650,000
Fritt salg
Fra: André Henning Vangen
Til: Tore Jan Jobsen

Bremnesveien 281 (Gnr 60/bnr 42)

10.08.2022
Kr. 1,700,000
Fritt salg
Fra: Vidar Nilsen Gehlmann, Arvid Jarl Knutsen, Ivan Harald Knutsen, John Gustav Knutsen, Svein Arne Knutsen, Knut Johan Nilsen, Paul Martin Nilsen, Ståle Nilsen
Til: Gaute Hermansen

Fridtjof Nansensgate 78 (Gnr 42/bnr 318)

08.08.2022
Kr. 4,760,000
Fritt salg
Fra: Kristian Mikal Spjelkavik
Til: Mette Holst, Tony Martin Klæboe

Rissjøveien 17 (Gnr 66/bnr 84)

08.08.2022
Kr. 750,000
Fritt salg
Fra: Bjørn Egil Hasselberg, Kate Hasselberg
Til: Jo Vegard Engen

Gnr 4/bnr 6, Gnr 4/bnr 9, Gnr 4/bnr 26, Sæterveien 89 (Gnr 5/bnr 10), Gnr 5/bnr 20

08.08.2022
Kr. 50,000
Annet
Fra: Jonny Viktor Jakobsen, Heidi Merethe Larsen, Kay-Andre Larsen
Til: Jo Magnar Jakobsen

Gnr 4/bnr 6, Gnr 4/bnr 9, Gnr 4/bnr 26, Sæterveien 89 (Gnr 5/bnr 10), Gnr 5/bnr 20

08.08.2022
Kr. 0
Skifteoppgjør
Fra: Helga Marie Larsen, Helge Larsen
Til: Helge Larsen, Jonny Viktor Jakobsen, Heidi Merethe Larsen, Kay-Andre Larsen

Kanstadbotnen 18 (Gnr 26/bnr 72)

08.08.2022
Kr. 800,000
Fritt salg
Fra: Terje Mikal Olsen, Veronica Thomassen
Til: Asbjørn Edgar Johansen, Unni Johansen

Bakkegata 7 (Gnr 52/bnr 164), Gnr 52/bnr 217, Gnr 52/bnr 522, Gnr 52/bnr 606

08.08.2022
Kr. 1,600,000
Fritt salg
Fra: Jonas Daniel Fredriksen
Til: Roger Thuv-Jenssen