Bankplassen mottak på Melbu.
Bankplassen mottak på Melbu. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | En vanskelig situasjon

Bankplassen mottak blir avviklet, og det har opprørt mange. Det skjønner jeg godt, ikke minst med tanke på alle barna som må flytte fra venner, skole og nærmiljø. Dersom vi skulle etterkomme lokale ønsker og behov når det gjelder Bankplassen, måtte vi imidlertid ha sagt opp en kontrakt ved et annet mottak, med tilsvarende konsekvenser for beboerne der.

Bladet Vesterålen siterte i går kritikk Sigbjørn Aanes har kommet med på sin Facebook-side. Han mener UDI enten må forlenge Bankplassens kontrakt fram til en ny anbudskonkurranse er klar, eller få ut nye anbud nå så Bankplassen kan få en mulighet til å søke og kanskje fortsette som mottak. UDI kan dessverre ikke gjøre noen av delene. Vi har plikt til å være økonomisk ansvarlige, og det innebærer at vi må styre mottaksdriften slik departementet har pålagt oss å styre. Blant annet har vi et krav om minst 85 prosents belegg i mottakene. Siden det har kommet få asylsøkere til Norge de siste årene, må vi dessverre legge ned veldrevne mottak for å drive økonomisk forsvarlig. Vi har ikke mulighet til å forlenge kontrakter eller lyse ut anbud før vi har et reelt behov for det.

Mange mottak har blitt lagt ned over hele landet, Bankplassen er dessverre ikke i en unik situasjon. Det er vanskelig for både barn og voksne å måtte flytte fra Melbu. Vi prøver derfor å gjøre et best mulig forarbeid fram til flyttingen, og vi vil prøve å ta individuelle hensyn når det gjelder hvor beboerne skal flytte. Vi prøver blant annet å få fremskyndet behandlingen av asylsøknader, og få bosatt personer med oppholdstillatelse i kommunene de skal leve i.

Asylmottakene vi har i dag er av god kvalitet, og vi skulle gjerne ha beholdt alle. Det er dessverre ikke mulig.

Regiondirektør Veronica Mikkelborg

Utlendingsdirektoratet (UDI)