Byggtorg-bygget: Bygget der Byggtorget på Myre holdt til har stått tomme i snart ti måneder. Det kan bli utleie. Foto: Svein Arne Nilsen

Uavklart for Byggtorg-bygget

ØKSNES: Den senere tid har man registrert at håndverkere har jobbet med lokalene der Byggtorget på Myre holdt til. Men hva skal lokalene brukes til? Det er det flere som spør seg om.

Etter at Byggtorget og XL-Bygg slo seg sammen og flyttet all sin virksomhet inn i Handelsparken, har lokalene stått tomme. Og det har de gjort snart ti måneder. Det er Øksnes Entreprenør (ØE) som eier bygget. Administrerende direktør i ØE, Stian Reinholdtsen kan fortelle at de har ennå ikke tatt stillingen til hva lokalene skal brukes til.

– Vi har brukt noe tid på å renovere lokalene etter at vi flyttet inn i Handelsparken. Vi har hatt kontakt med potensielle leietakere, uten at det er gjort noen avtaler om utleie. Slik det ser ut nå, kan vi komme til å leie ut bygget, eller det kan være at vi kommer til å bruke det selv, sier Reinholdtsen.