Mandag la regjeringa fram et justert forslag til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa. Tirsdag reagerte Høyre, Venstre og KrF med å bryte forhandlingene. Tidligere har Frp og MDG forlatt forhandlingsbordet.

Finanskomiteen hadde opprinnelig som mål å komme til et forlik innen 16. mai. Nå er det forskjøvet til tirsdag 23. mai, og så skal saka behandles i Stortinget 31. mai.

Regjeringspartienes forhandler Geir Pollestad har opplyst til NRK at det justerte forslaget blant annet innebar å senke skattesatsen fra 35 i regjeringas forslag til 30 prosent. Det skal også ha vært andre tiltak som han hevder ville redusert skattenivået med tre til fire milliarder kroner til sammen.

Men de borgerlige partiene mener det ikke er nok.

Redd for økning

Kjell-Børge Freiberg, som er ordførerkandidat for Høyre i laksekommunen Hadsel, er bekymret. Nå frykter han at SV, Rødt og MDG får avgjøre saka, og at skatten blir skjerpet i stedet for redusert.

– Da veit vi at forslaget, som er katastrofalt slik det ligger, kommer til å bli enda verre, sier han til Bladet Vesterålen.

Venter betydelige gjennomslag

Ordførerkandidat for Hadsel SV, Atle Nielsen, ser helt annerledes på det. Han og partiet hans vil ha mer omfordeling og mer miljø for pengene.

– Tror du SV vil komme til enighet med regjeringspartiene?

– Ja, men det kommer ikke til å skje uten betydelige gjennomslag for SV, svarer Atle Nielsen, som topper SV-lista i Hadsel foran kommunevalget, i en epost til Bladet Vesterålen.

– Hvordan håper du at stortingsgruppa di vil bruke muligheten?

– Tiden er overmoden for grunnrenteskatt for en havbruksnæring som har nytt godt og gratis av fellesskapets ressurser i lang tid. SV har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende enn regjeringens forslag fra mars, og jeg håper vi bruker denne posisjonen til å oppnå nettopp dette. Men hva det kan bety i detalj overlater jeg til våre dyktige stortingspolitikere, som jobber med dette døgnet rundt, å forhandle seg fram til, understreker Nielsen.

Mer ut enn inn

Freiberg er uansett glad for at hans eget parti og de andre borgerlige ikke ville forhandle videre:

– Jeg er glad for at de takket nei til å stoppe muligheten til utvikling for verdiskaping langs kysten. Men vi veit veldig godt hva som kommer til å bli konsekvensene av dette. Hvis det blir vedtatt, vil det påvirke kommuneøkonomien.

– Beregninger sier at Hadsel ligger an til å få åtte millioner kroner mer fra Havbruksfondet. Men først må det da sendes 30 til 50 millioner kroner ut av kommunen til Oslo, så vi kan få igjen åtte. Slik jeg kjenner Nordlaks, som har tjent pengene, ville de gitt mange ganger høyere avkastning for kommunen om de hadde fått beholde dem. Vi veit hva det ville gitt i form av økt aktivitet, sysselsetting og bosetting, mener Kjell-Børge Freiberg.

Bekymringen fra Hadsel Sp

Høyre-kandidaten roser Hadsel Senterparti, som har kritisert sin egen finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum for skatteopplegget og prosessen.

– Men ordførerkandidaten deres, Aina Nilsen, er taus. Det kunne vært interessant å vite om hun står bak sitt lokalparti eller bak partilederen som har fremmet forslaget. Hvis det lokale partiet står samlet, har de jo anledning til å ta en skikkelig prat med Vedum når han kommer for å åpne miljøhavna til uka, sier Kjell-Børge Freiberg.

Atle Nielsen fra Hadsel SV deler ikke Freiberg og Hadsel Sps uro for at skattetrykket på laksenæringa skal svekke utviklingen av lokalt næringsliv i Hadsel:

– Jeg er nok en god del mindre bekymret enn partiene du nevner. Snarere ser jeg fordelene av en mer rettferdig og jevnere fordeling av rikdom og verdier både i Hadsel og landet generelt, skriver Nielsen til Bladet Vesterålen.

Dette svarer Aina Nilsen

Aina Nilsen (Sp), som er i permisjon fra ordførervervet i Hadsel, og kandidat foran valget, er ikke taus når hun blir forelagt utfordringa fra Freiberg:

– Jeg er tydelig på at et bredt flertall i Stortinget er ei forutsetning for å skape forutsigbarhet sammen med ytterligere reduksjon i grunnrenteskatten og formueskatten spesielt, kommenterer hun.

Sp-kandidaten er overrasket over at Høyre, KrF og Venstre forlot forhandlingene med begrunnelsen at innretninga ikke ble god nok, når de ønsket å forhandle videre med utgangspunkt i regjeringas modell.

– Jeg forventer at de kommer tilbake med sitt forslag før Stortinget skal behandle saken 31. mai, skriver hun i en epost til Bladet Vesterålen.

– Jeg mener at Regjeringen må søke flertall for ei overgangsordning hvor havbruksnæringa bidrar mer til fellesskapet, og samtidig sikrer tid til reelle prosesser og forhandlinger for å lande et bredt forlik i Stortinget, hvis det ikke blir mulig å lande et bredt forlik som inkluderer høyresida nå, legger hun til.

Nilsen utdyper:

– Freiberg mener det lokale eierskapet i Vesterålen bør håpe på et Regjeringsskifte som tar omkamp. Da vil jeg minne om at det var Solberg-regjeringen som endret beskatningen av havbrukstillatelser i sitt siste statsbudsjett, som virkelig utfordrer eierskapet langs kysten vår. Jeg og Senterpartiet fremmet en uttalelse for formannskapet som ble enstemmig vedtatt Vesterålen regionråd og Nordland fylkesting vedtok også uttalelser i tråd med vår.

– Det er fristende å utfordre Freiberg om hvilke alternativ han ser for seg? Høyres finanspolitiske talsperson var tydelig på at partiet ønsket å forhandle med AP og SP ut fra Regjeringens modell, men at innretningen ikke var god nok. Det er jeg enig i - spesielt nivået på grunnrenteskatten som må betydelig ned, byråkratiet må reduseres og en må legge faktiske kostnader til grunn.

– Det har vært høy møteaktivitet i månedene som har gått, på vakt for lokalsamfunnet vårt. Det blir det også i ukene som kommer. Jeg forventer at ordfører Arntzen og de andre ordførerkandidatene på lik linje aktivt påvirker sine representanter i tiden frem mot 31. Mai. Hadsel kommunestyret har enstemmig vedtatt flere uttalelser etter forslag fra meg og Senterpartiet som må følges opp.

Utestemme

Kjell-Børge Freiberg har allerede begynt å se fram til omkamp om grunnrenteskatten etter nest stortingsvalg:

– Vi veit at det er flertall for grunnrenteskatt i Stortinget. Hvis regjeringspartiene skal forhandle med SV, blir det ikke tema å redusere konsenvensene. Jeg skulle ønske det lokale Sp-lagets engasjement for kysten blir hørt og håper de bruker utestemmen nå. Trygve Slagsvold Vedum burde lytte til sine egne folkevalgte og tillitsvalgte, for han fører ikke en politikk for å bygge lokalsamfunn, hevder Høyres ordførerkandidat.

– Jeg håper det lokale eierskapet i sjømatnæringa i Vesterålen kan leve i håpet om at et nytt flertall på Stortinget vil revurdere dette. Når man har forlatt forhandlingene nå, er det det man kan håpe på. Dette kommer til å være en av sakene vi vil holde varm fra Hadsel. Her er vi store på havbruk, og det skal vi prise oss lykkelige for, men da rammes vi også ekstra hardt. Denne skatten var det vi ikke trengte, mener Freiberg.

Atle Nielsen fra Hadsel SV mener han er godt kjent med hva Nordlaks betyr for Hadsel kommune. Men han mener næringa må avfinne seg med å betale:

– Som ordførerkandidat og innbygger i Hadsel er jeg godt kjent med at Nordlaks allerede er en viktig bidragsyter med skattekroner til kommunekassa og arbeidsplasser til lokalsamfunnet. Men, som jeg har inntrykk av at næringa selv også erkjenner, er det på sin plass og på tide at de også betaler for leie av fjordene våre, svarer Atle Nielsen.

Det som ikke blir bygd

– Jeg var like tydelig under en annen finansminister som het Siv Jensen, da det handlet om formueskatt. Det er summen av skatt som teller, og formueskatten er ikke uvesentlig. Det er ikke mange plasser det er bedre dokumentert enn her at lokale eiere er bedre til å forvalte sitt eget overskudd enn finansministeren i Oslo, enten det er Siv Jensen, Jan Tore Sanner eller Trygve Slagsvold Vedum. Overskuddene har vært brukt lokalt. Vi får et hotell som blir en gamechanger i Hadsel. Det tror jeg aldri Vedum ville bladd opp penger til. – det er jo ikke statens rolle, heller. Men det er prosjekt som dette og en ny fabrikk på Børøya, som ikke blir bygd i framtida med denne skatten, sier Høyre-kandidat Kjell-Børge Freiberg.