Da kommunen ga datasenteret igangsettingstillatelse til å sette opp anlegget 18. mai i år, fikk datasenteret stilt flere vilkår.

Blant dem var et krav om at «Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk før det er søkt og gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.»

Midt i juni startet den første drifta. Da fantes ingen brukstillatelse. Så langt finnes det ikke i dag heller.

– Det ligger inne en søknad om brukstillatelse. Den er under behandling, sier teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm til Bladet Vesterålen.

– Men her har det vært fire måneders drift uten brukstillatelse. Hvordan går det an?

– De driver testkjøring, forklarer Skjørholm.

– Men de driver på egen risiko, legger han til.

Kommunedirektør Janne Kankaala opplyser foreløbig at midlertidige anlegg ikke har samme saksbehandlingskrav som varige bygg, ifølge byggesaksforskriften. Han legger til at øvrige svar må vente:

– Vi kan dessverre ikke gi endelig svar på spørsmål og påstandene som gjelder drift av datasenteret før vi har utredet saken. Kommunedirektøren kommer med tilbakemelding når alle opplysningene er kvalitetssikret.

– Har sendt søknadene

Talsmann for Stokmarknes datasenter, Carsten Lier, skriver i en epost til Bladet Vesterålen at man har sendt nødvendige søknader til Hadsel kommune.

– Tilbakemeldingen fra kommunen er at det er usikkert om det midlertidige tiltaket på Myran krever midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, slik som er vanlig med permanente bygg. Vi avventer tilbakemelding fra kommunen, svarer Lier.

– Igangsettingstillatelsen fra 18. mai har følgende formulering i vilkårene: «Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk før det er søkt og gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.» Har Stokmarknes datasenter fått signaler fra Hadsel kommune om at dette vilkåret var stilt på feil grunnlag, eller av annen grunn ikke gjelder for det midlertidige tiltaket med drift i konteinere?

– Vi har hatt dialog med kommunen om dette siden juni. Stokmarknes datasenter har likevel valgt å søke om midlertidig brukstillatelse. Hvis det viser seg at dette tiltaket ikke krever slik tillatelse, regner jeg med at vi får informasjon om det fra kommunen innen rimelig tid, svarer Lier.