Torsdag la kommunedirektør Janne Kankaala fram sitt forslag til styringsdokument og 2023-budsjett for Hadsel kommune. Det innebærer blant annet å starte prosesser for å legge ned skolene og barnehagene på Innlandet og Strønstad.

Ei halv uke seinere er lederne for de største partigruppene ikke klare til å love at skolene blir fredet. Når Bladet Vesterålen spør, er gjennomgangstonen at de jobber internt i partiene, uten å ha kommet så langt ennå.

– Alle steiner

– Vi har startet prosessen og hentet inn detaljbudsjett på de ulike områdene. Nå skal vi møtes for å se om det er muligheter i tallene. Så skal vi ha gruppemøte til uka der vi bruker tid på dette. Vi skal også bruke kompetansen fra økonomisjefen, og så skal vi løfte alle steiner for å videreføre løftene som er gitt for grendeskolene tidligere. Så langt er vi per i dag, sier Ørjan Robertsen, gruppeleder for MoS til Bladet Vesterålen.

Han understreker at de har merket seg kommunedirektørens innledning til budsjettet, der han viser til at lovpålagte oppgaver må prioriteres.

– Det utsagnet står ikke til troende, for det kuttes jo i lovpålagte oppgaver, bemerker Ørjan Robertsen.

– Useriøst

Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder i Venstre, mener det ville være bortimot useriøst å svare på et spørsmål om fredning av de to skolene allerede nå.

– Vi har begynt å jobbe med vår budsjettinnstilling eller forslag, men er langt fra ferdig, skriver han i en SMS til Bladet Vesterålen. Partiet hadde første arbeidsmøte mandag.

– Derfor vil det være noe nær useriøst å svare på det nå. Men vi jobber med å ta vare på tilbud til alle i kommunen, framholder han.

– Så vi skal vi komme med konkrete forslag til kutt andre steder enn administrasjonens forslag. Dermed vil vi også unngå en del av kuttforslagene som ble lagt fram. Men det tar det nok ei stund før vi er klare, mener Mikalsen.

Peker på flertallspartiene

Samtidig peker han på Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre, som etablerte et politisk flertall etter valget i 2019, og særlig på Ap og Sp som har sittet i posisjon siden 2015.

– De har et ansvar for å gjøre noen prioriteringer fordi de har sittet med makta og politiske ledere. Vi er spent på deres forslag, legger han til.

For tidlig

Gruppeleder i Hadsel Senterparti, Kate Adolfsen-Trabelsi, er heller ikke klar til å gi signaler ennå:

– Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet nå, skriver hun i ei melding til Bladet Vesterålen. Her viser hun til et planlagt partimøte ut i uka.

Det samme oppgir også gruppelederne Ivar Fredriksen og Åge Rusten i henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet.

– Det er litt for tidlig å si noe nå angående skolene. Dette blir vanskelig, skriver Fredriksen.