Siden 2016 har andværingene løftet i flokk. Ikke for å få sympati for tapet av hjørnesteinsbedriften Andøya flystasjon og flere hundre statlige arbeidsplasser, men for å synliggjøre at det er optimisme og framtidstro i den lille kystkommunen, lengst nord i Nordland.

Mandag gikk 200 personer i fakkeltog for The Whale. Håpet er at staten skal bidra med 134 millioner kroner i spleiselaget for opplevelsessenteret på Andenes. Hvis regjering og storting skraper sammen fem millioner kroner i startbevilgning i neste års statsbudsjett, og i tillegg gir et forpliktende løfte om at resten av det omsøkte beløpet kommer i årene framover, starter bygginga allerede til våren.

Skuffelsen var stor i Andøy da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, og løftene til både The Whale og Andenes havn var blåst bort. Men det forhandles ennå om statsbudsjettet, så det er ikke for sent. Startbevilgninger til disse to prosjektene er i den store sammenhengen beskjedne beløp, men signaleffekten og betydninga lokalt vil være enorm.

Det er verdt å minne beslutningstakerne i Oslo om hvorfor de bør kjenne sin besøkelsestid. Da Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, handlet det om to ting. Hva staten skulle ta fra Andøy, gjennom 350 statlige arbeidsplasser, og hva staten skulle gi til Andøy, nemlig ei kraftfull omstilling, der «staten skal ta ekstraordinært ansvar» for Andøy-samfunnet. Slik staten gjorde da Mo i Rana mistet jernverket i 1988.

Andøy hadde om lag 5.000 innbyggere da vedtaket om å legge ned flystasjonen ble gjort. De siste tallene fra SSB viser at det er blitt 439 færre innbyggere i kommunen siden 2016. Det utgjør et fall på 9 prosent, noe som er oppsiktsvekkende. Ikke minst fordi Orion-basen på flystasjonen først legges ned til sommeren.

Dette er ei skummel utvikling for et lite samfunn, men det kan fort snu. The Whale og Andenes havn er eksempler på gryteklare prosjekter, som kan sørge for at Andøy går fra å være fraflyttingskommune til vekstkommune.

The Whale og Andenes havn, i kombinasjon med mulighetsrommet som åpner seg på flystasjonen når Orion-basen legges ned, gjør at Andøy raskt kan stige opp av asken med full kraft. Legg til eksisterende næringsliv, ikke minst Andøya Space og satellittbasen som bygges, da ser man konturene av noe som kan bli ei suksesshistorie av de sjeldne.

Men igjen: Andværingene er avhengige av at staten, som med et politisk vedtak har satt Andøy i denne situasjonen, bidrar som forutsatt. Løfter har det vært mange av de seneste årene. Nå må det settes handling bak ordene.

En solid plan for Andøy ligger allerede klar i Hurdalsplattformen. Det som gjenstår, er gjennomføring. Noe bør man klare å få til, allerede nå.