Personellet hadde uansett et håp. Mange av de ansatte ved flystasjonen har vært der i mange år, og lenge før det famøse vedtaket om nedleggelse i 2016. De har tjent Norge og NATO godt, og vært på vakt for vår felles trygghet og sikkerhet. Sammen med øvrige avdelinger i Forsvaret, i alle forsvarsgrener.

Personellet på Andøya har levd i uvisshet siden 2016. Løftene om avklaringer har vært mange, fra skiftende regjeringer, men de lar vente på seg.

For Forsvaret er dette uheldig. Personell har allerede forlatt Andøya til fordel for sivile jobber. Dersom regjeringa mener alvor med at det skal være militær aktivitet på Andenes også i framtida, med oppgaver som skal løses av personell som har permanent base på flystasjonen, har ikke Forsvaret råd til å miste mer av den verdifulle kompetansen som befinner seg der i dag. Faren er reell for at det vil skje, når avklaringene ikke kommer.

Da regjeringa tiltrådte i fjor høst, ble det lovet ei rask avklaring. Det uttalte målet var å lande noe allerede før jul i fjor. Det var lettere sagt enn gjort.

Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er klar på at man ikke kan vente på en ny langtidsplan for Forsvaret før man avklarer hvilken aktivitet som skal være på flystasjonen i framtida, og hva slags ambisjonsnivå man skal ha for denne. – Hvis planen er å avvente til ny langtidsplan i 2024, er toget gått. Da er det for sent, uttaler han overfor Bladet Vesterålen.

I stortingsmeldinga som ble lagt fram før påske, kom regjeringa med signaler om at Andøya flystasjon blir permanent base for alliert mottak, og den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet har senere opplyst at man jobber med å fylle basen med mer aktivitet. Men hva det i realiteten blir til, er det ingen som vet.

Støre-regjeringa «vurderer det fremtidige ambisjonsnivået for militær tilstedeværelse på Andøya og vil komme tilbake til dette», står det i statsbudsjett-forslaget. Det store spørsmålet er når regjeringa kommer tilbake til dette. Nå begynner faktisk Ap og Sps slakt av Solberg-regjeringa, hva angår tidsbruken for Andøya-avklaringer, å se litt pinlig ut.

En ting er sikkert: Krigen i Ukraina har ført til den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen Europa har sett på 60 år. Med et slikt bakteppe, er det vanskelig å se for seg noe annet enn en operativ flystasjon med stor aktivitet på Andøya, hva enn denne aktiviteten måtte være.

For ansatte ved flystasjonen, og for folk og samfunn på Andøya, kan ikke disse avklaringene komme fort nok.