Tre Orion i lufta samtidig er uvanlig i disse tider, og etter alle solemerker var det for siste gang. Derfor ble det også et sterkt øyeblikk for mange som ble vitne til at flyene kom inn i formasjon fra de enorme havområdene i nord – over Andenes, og videre over Andøya flystasjon.

Flystasjonen har vært operativ i 65 år. Både ansatte og øvrige innbyggere i lokalsamfunnet har et nært forhold til den. Mange identifiserer seg med basen, og med Orion-flyene, som har vært lyden av Andøya i snart 54 år.

Neste sommer er det slutt. Fredag 30. juni 2023 pensjoneres de maritime overvåkingsflyene. Senere samme sommer legges Luftforsvarets stasjonsgruppe på Andøya ned, og da tar de nye P-8-flyene over overvåkningen av de norske havområdene fra Evenes.

Det var opprinnelig planlagt med en gradvis reduksjon i aktiviteten på Andøya fram mot neste sommer. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har derimot økt aktiviteten på Andøya. Det løses i dag oppdrag på et betydelig høyere nivå enn det vedtatte ambisjonsnivået. Det er imponerende.

Seks år etter stortingsvedtaket om nedleggelse, og et halvt års tid før det hele er over, er behovet for maritim overvåkning av havområdene i nord enormt. 333 skvadron på Andøya viser igjen at flystasjonen består av mer enn arealer og infrastruktur til mange milliarder kroner. Kunnskapen, samholdet og kulturen som er bygd opp over generasjoner utgjør en forskjell – i den mest alvorlige situasjonen Norge og Europa har stått i på årtier.

Det var vemodig, fint og imponerende å se de tre Orion-flyene på himmelen over Andenes, rett før helga. Mye av det som har vært gjort på og fra Andøya flystasjon i alle disse årene har hatt stor grad av hemmelighold, og derfor har ikke kunnskapen om basen og kapasiteten vært så stor utenfor den.

Noen drypp om hva basen og virksomheten her betyr, har vi dog fått. Da Forsvaret nylig høynet beredskapen, for å prioritere oppgaver som ivaretar beredskap umiddelbart, valgte man å omprioritere deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning. Det sier mye om betydninga av det som leveres fra vårt nasjonale MPA-miljø.

Akkurat som under den kalde krigen, har fly og folk på Andøya en nøkkelrolle. De er blitt færre innafor det militære gjerdet, men ligger ikke med brukket rygg.

På Andøya flystasjon går de ned med flagget til topps.