Folkehelsekoordinatoren i Bø, Brita Almestad, er kjempeglad etter at Bø kommune har fått innvilget 970.000 kroner hvert år i tre år til å skape enda bedre trivsel for ungdom i Bø. Kommunen legger selv penger i potten, så det nå blir 4,6 millioner kroner til sammen å bruke på tiltak.

– Vi veit godt at de unge i Bø ønsker seg møteplasser. Nå vil vi gjøre noe med det og gi dem en trygg arena med voksne til stede, der de får aktiviteter – og noe å spise, forteller hun.

Hun leder prosjektet som blant annet skal gi flere dager med ungdomsklubb, og dessuten tilbud til de yngre også.

– Vi har sett i tall fra Ungdata-undersøkelsen at det er en møteplass mange er veldig fornøyd med, sier Almestad til Bladet Vesterålen.

Dessuten starter et fritidsprosjekt kommunen har kalt «Bli med», som skal gi ukentlig tilbud til elever i ungdomsskolen og mellomtrinnet etter skoletid.

– Der blir det mat, sosialt samvær, leksehjelp og aktiviteter, forteller folkehelsekoordinatoren.

Dessuten skal elevene få rusforebyggende foredrag i starten av skoleåret.

Det hele settes ut i livet nettopp ved skolestart til høsten.

– Målet er at de unge skal trives, ha det bra, og få gode fritidstilbud. Vi ser for oss å samarbeide med lag og foreninger, og så håper vi å finne noen som har engasjement for de unge og kan jobbe i lag med oss, understreker prosjektlederen.

Pengene kommer fra det nasjonale programmet for folkehelsearbeid og tildeles av Nordland fylkeskommune.

Hadsel kommune har også fått tilskudd fra det samme programmet og er i sving med å planlegge sitt arbeid, som er rettet særlig mot ungdom i videregående skole-alder.