I et par års tid har det vært utfordringer ved Ånstadblåheia Vindpark. Kraftig uvær har ført til at deksler på kjøleaggregatene på vindmøllene har blåst av.

Problemene har blitt meldt videre til NVE, som har fulgt opp Fortum og reparasjonen av vindmøllene. Tidligere i høst varslet NVE at det hadde gått for lang tid å få turbinene reparert, og at dersom ikke anlegget var i forskriftsmessig stand innen 10. oktober, ville NVE vurdere å stenge anlegget.

Nå har NVE fått nok: Truer med å stenge vindparken

Dette førte til fortgang i reparasjonene, og på det meste var 20 teknikere i sving oppe på fjellet.

Nå melder Fortum at alt er i orden.

– Etter en omfattende kartlegging med påfølgende arbeid er samtlige 14 vindturbiner på Ånstadblåheia nå forsterket. Vi har hatt en konstruktiv, løpende dialog med NVE og kommunen. Området kan igjen brukes på vanlig måte. Utbedringene og forsterkningene er gjort av Fortums samarbeidspartner Vestas.

– Hele den tekniske installasjonen på maskinhustakene har blitt forsterket og skal nå tåle kraftig uvær. Vi kommer til å fortsatt overvåke turbinene, sier Noor Nooraddin i Ånstadblåheia Vindpark i ei pressemelding.