Øksnes kommune har de siste ukene hatt intervju og samtale med eneste søker på kommuneoverlegestillinga i Øksnes, Torunn Christiansen, skriver kommunen i ei pressemelding.

– Christiansen ble tilbudt stillinga, men har i dag takket nei til den. Hun begrunner sitt avslag med behov for å jobbe videre i det fagfeltet hun de siste årene har jobbet for å spesialisere seg i, barne- og ungdomspsykiatri. Hun vil fullføre spesialiseringa i løpet av februar 2023, og starter da som overlege ved Nordlandssykehuset, BUP Vesterålen, skriver administrasjonssjef Jarle Ragnar Meløy og enhetsleder helse, Lena Frantzen i pressemeldinga.

– Christiansen understreker at det har vært en god dialog med Øksnes kommune, at avslaget ikke kommer på bakgrunn av utilfredsstillende arbeidsvilkår, og at jobben som kommuneoverlege i hjemkommunen potensielt vil kunne være aktuell på et senere tidspunkt, om den skulle bli ledig igjen.

– Øksnes kommune opplever også at det har vært en svært god dialog med søker, skriver kommunen.

Øksnes kommune vil nå ta en intern dialog for veien videre i henhold til kommuneoverlegestillinga.