Under den offisielle åpningen av Stokmarknes miljøhavn tirsdag ettermiddag fortalte Jørgen Sollie, daglig leder i Nordtrafikk, at Samskip og Nordtrafikk posisjonerer seg for vekst i Vesterålen og Stokmarknes miljøhavn.

I begynnelsen av juni vil ei landbasert containerkran på 300 tonn etableres i tømmer- og containerhavna på Børøya. Kranen eies av logistikkselskapet Samskip, og skal laste og losse konteinere i det nye havneavsnittet. Den løfter 40 tonn, inntil 25 meter ut.

Det betyr at selskapet utvider containervirksomheten sin fra Sortland havn, der Nordtrafikk lenge har bedt om mer kaiplass, uten at det har skjedd.

– Vi skal være begge plasser. Begge havnene ligger i samme seilingsrute, så det passer perfekt, sier daglig leder i Nordtrafikk, Jørgen Sollie, til Bladet Vesterålen.

Dette blir Vesterålens største industrihavn

– Infrastrukturen kommunen har etablert med sin nye industrihavn, gjør det mulig å utvikle den allerede eksisterende konteineraktiviteten i regionen videre. Vi ser frem til å ta den nye havna og havnekrana i bruk over sommeren, uttaler regionsdirektør i Samskip, Are Gråthen, i ei pressemelding.

Den store fordelen i nyhavna er enkel for Nordtrafikk: Det er god plass.

De har ikke skrevet kontrakten ennå, men har altså den heftige krana på vei i et eget spesialskip.

– Og den er ikke noe du flytter på ukentlig. Det er et statement å plassere den her. Den er en stor konstruksjon som festes med et spyd i bakken, forklarer Jørgen Sollie.

Nordtrafikk ønsker seg skip uten kraner, fordi det gir større kapasitetsutnyttelse av plassen om bord. Da må de ha kraner på land.

– Det er ei ganske lang seiling opp hit fra Rotterdam og Hamburg, så jo mer vi kan utnytte det, jo bedre er det, sier Sollie til Bladet Vesterålen.

Selskapet har flere kunder som spør om karbonavtrykket fra bilene, og satser tungt på sjøtransport.

– Det som kan gå på sjø, sender vi på sjø, forteller Sollie.

Stort steg

– Etablering av havnekrana muliggjør mer fleksible operasjoner og gjør at man kan betjene flere skip. Det er et stort steg inn i framtida når vi kan ekspandere vår virksomhet og vårt tjenestetilbud til Hadsel, og sammen drive opp mer konteinertransport på sjø, forteller Nordtrafikk-sjefen.

Hvor mye bakareal Nordtrafikk vil trenge, har de ikke diskutert. De har ifølge Sollie dialog om saka, men er først og fremst opptatt av å utnytte containerområdet bak kaia. Og de er allerede i dialog om å utvide strømkapasiteten.

Drømmescenario

– Dette blir den første handfaste etableringen i Stokmarknes miljøhavn, og vi gleder oss stort over at selskap som Nordtrafikk og Samskip allerede nå ser verdien av den nye havna vår, sier Olav Henning Trondal, som er havnesjef i Hadsel.

Etableringa gjør ifølge Trondal at Hadsel Havn når målene for aktivitet over kaia allerede før 2030, som er før den opprinnelig fastsatte målsetningen om full utnyttelse av området til Hadsel Havn innen 2035.

– Det er akkurat denne typen etableringer man ønsker seg på arealet i umiddelbar nærhet til kaia, fordi det er direkte relatert til havnedrift og transport av gods på sjø, sier havnesjefen i pressemeldinga.

Samskip bestilte nylig hundre nye reefer-containere, og mange havner i nord. Selskapet har som ambisjon å containerisere Nord-Norge, ifølge Thomas Jensen, som er ansvarlig for sjøtransporten i selskapet.

Samskip ble eier i Nordtrafikk i februar, og de to selskapene har et velfungerende partnerskap:

– De stiller med skip og utstyr, så ordner vi lasten, sier Jørgen Sollie.

Trenger lager og frys

Vekstprognosene og planene for antall containere som skal fraktes gjennom Stokmarknes miljøhavn, betyr også at Nordtrafikk kan komme til å trenge lager- og frysefasiliteter i tilknytning til krana. For Stokmarknes miljøhavn AS betyr dette en ny aktør som er avhengig av det allerede utfylte bakarealet. Det er gledelig nytt for det nyetatablerte selskapet, som nå er organisert under Trollfjord AS.

Og Nordtrafikk-lederen holdt ikke igjen på godordene:

– Vi er utrolig imponert over hva dere har fått til og visjonene dere har. De samsvarer med hvordan vi tenker også, sa Sollie i hilsenen sin under åpninga. Han fortalte om da Samskip-sjefen kom flyende over Børøya i mars for å lande på Skagen:

– Så kom han ut av flyet og sa til oss: «Dette er stedet vi skal være!» Han var ganske imponert, fortalte han.

Flere vurderer

Administrerende direktør Barry Larsen forteller i pressemeldinga at flere aktører vurderer etablering i Stokmarknes miljøhavn, og at man er i konstruktive samtaler. Flere av dem er børsnoterte. Derfor er de sensitive med tanke på informasjonshåndtering og offentlighet, samtidig som konkurransemessige forhold spiller en vesentlig rolle.

Øker konkurransekraft

– Etableringa er i henhold til de overordnede målsetningene for Stokmarknes miljøhavn, som skal være infrastrukturen som gjør det mulig å få mer transport til og fra regionen bort fra veinettet. Dette har vært Hadsel kommunes hittil aller største bidrag inn i det grønne skiftet. Vi er glade for at det nå er Stokmarknes miljøhavn AS som skal forvalte både denne muligheten og de neste som kommer, til det aller beste for prosjektet som helhet. Denne etableringen er med på å øke konkurransekrafta til havna, og åpner for helt nye synergier mellom fremtidige etableringer, mener ordfører Lena Arntzen.

Ordføreren mener det er en fantastisk bekreftelse å få, når denne typen infrastruktur legges akkurat her.

– Dette styrker vår posisjon som logistikk-knutepunkt i Nord-Norge, sier Arntzen.