Naturbruk er i vinden. Elevene søker seg til Sortland videregående skole i Kleiva både for utdanning til til akvakultur og landbruk. For noen dager siden åpnet anlegget som skal lage biogass av gjødsel fra husdyrene på gården. Det kan bli et lokomotiv for grønn omstilling og ny utnyttelse av ressurser for mange bønder i årene som kommer. Og satsinga viser hva slags rolle ei landbruksutdanning kan spille i næringa.

Samtidig venter skolen på nye satsinger, slik Sonja Steen (Ap) pekte på i en interpellasjon i Nordland fylkesting denne uka: Det gjelder ikke minst utdaterte undervisningslokaler og elevhybler som ikke oppfyller moderne standarder.

Tida har vist oss at landbruk og naturbruk ikke er hobbyaktivitet man holder i gang for syns og skams skyld. Når matforsyningen rammes av krig og uår, ser vi konsekvensene i form av økte matpriser, mangel på flere varer, og usikkerhet om forsyningssikkerheten for et importavhengig Norge.

Krigen i Ukraina har demonstrert betydningen av et totalforsvar som omfatter langt mer enn væpnede styrker. Matvareberedskapen er en vesentlig del av den norske forsvarsevnen. Vi trenger et norsk jordbruk som bidrar til en ansvarlig grad av selvforsyning. Dette perspektivet må man også vente fra Nordland fylkeskommune, som eier skolen i Kleiva.

Satsing på landbruksutdanning blir ikke mindre viktig av at norsk landbruk er inne i en vanskelig tid med galopperende kostnader og tung økonomi. Et historisk godt jordbruksoppgjør har bare delvis vært i stand til å kompensere for utfordringene norske bønder strir med. Det er ikke jordbruksoppgjørene aleine som kan sikre framtida for norske bønder. Ei god og attraktiv landbruksutdanning er også avgjørende for å rekruttere nye bønder i årene som kommer.

Nordland har bare to landbruksskoler. Den ene ligger her i Kleiva. Da må vi forvente at eieren ser betydningen av den, og legger til rette gjennom nødvendig oppgradering av både elevhybler, undervisningslokaler, utstyr og maskinpark. Signalene fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide (Ap) i svaret på interpellasjonen lover foreløpig godt, men det er all grunn til å holde øye med oppfølginga.