Det skal vi være glade for. Dessverre trenger vi dem igjen.

Det startet som mange kanskje husker med at helseministeren i november i fjor ga ordre til Helse Nord om å utrede funksjonsfordeling mellom sykehusene i nord. Det regionale helseforetaket fikk i mars i år grønt lys for å utrede nedlegging av akutt- og fødeberedskapen på små sykehus, og resultatet kommer i oktober.

Dersom Helse Nords planer om omorganisering blir vedtatt vil lokalsykehusene i nord-Norge, som i dag behandler om lag 92 prosent av alle innbyggere som trenger helsehjelp, få rasert sine akuttjeneser. Pasientene vil få lengre reisevei, og i den andre enden vil den lokale helsetjenesten i kommunene få økt belastning.

Kommunene og brukerne er i stor grad holdt utenfor saksbehandlinga. I ei så viktig sak er det et minimumskrav at kommunene og de lokale helsetjenestene involveres.

I dag går alle norske helseforetak med underskudd. Det er nasjonal fastlegemangel, og stadige trusler om stenging av fødestuer og nedleggelse av akuttilbud. At noe må gjøres, er det ingen tvil om.

Bemannings- og rekrutteringsutfordringene er reelle. Den dårlige økonomien likeså. Helse Nords behandling av disse plagene framstår derimot som feilmedisinering.

Helseforetaket bryter totalt med de politiske målene om god helsetjeneste der folk bor. Får styret viljen sin, vil det få store konsekvenser for hele samfunnsstrukturen i nord. Ikke minst for beredskapen. Man kan rett og slett ikke se forbi at god lokal primærhelsetjeneste og velfungerende lokalsykehus er avgjørende for at folk fortsatt skal kunne bo både sentralt og spredt i Nord-Norge.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår løser ikke alt, men det er riktig ende å starte i. Så må man i tillegg gå bredt ut, for å finne gode løsninger. Sentralt her må Helse Nords samfunnsoppdrag være.

Nå er det alvor. Sykehusets Venner i Vesterålen er klare til kamp igjen, og godt er det.