– Vi mener dette er ei gylden anledning, i og med at fylkestinget skal møtes her i oktober, sier Grete Ellingsen.

Hun sikter til en uttalelse som Sortland Høyre har lagt inn til kommende kommunestyremøte.

I uttalelsen oppfordres det til at fylkestinget sørger for at satsinger ved Sortland vgs. avd. Kleiva naturbruk, som allerede er vedtatt i budsjett, blir gjennomført.

– Ideelt ønsker vi oss at denne uttalelsen kan bli vedtatt i samtlige kommuner i Vesterålen, slik at vi samlet henvender oss til fylkestinget, og ber dem ta tak i Kleiva, sier Ellingsen.

Hun har allerede vært i kontakt med Høyre-representanter i de andre vesterålskommunene, og noen har allerede meldt fra at de vil løfte den samme uttalelsen.

– Kleiva og tilbudet der er jo ikke bare ei sak for Sortland kommune. Tilbudet der er for hele Nordre Nordland, fra Saltfjellet og nordover til fylkesgrensa, sier Ellingsen.

Hun kjenner ikke bakgrunnen for at vedtakene som er gjort i budsjettene ikke er blitt gjennomført, men ønsker uansett at politikerne tar grep.

– Uansett hvor det er stoppet opp, så er det fylkeskommunens øverste organ, fylkesrådet som sitter med ansvaret. Nå må de ta tak i dette her, for det handler om å skape bedre forutsetninger for naturbrukslinja, både den grønne og den blå, sier Ellingsen.