Nord-Troms og Senja tingrett mener kapteinen og skipslegen om bord på MS «Roald Amundsen» brøt henholdsvis smittevernloven og helsepersonelloven under en seilas i juli 2020. Det kommer fram i en dom avsagt tirsdag.

Over 70 personer ble smittet under et Svalbard-cruise, men da skipet la til kai i Tromsø, fikk alle passasjerene reise ut i samfunnet uten tiltak, og i alt 69 kommuner ble involvert. De to i nøkkelstillingene om bord på skipet ble ilagt bøter for ikke å ha varslet om at det kunne være smitte om bord. De vedtok ikke straffen, og dermed havnet saka i retten.

Tingretten viser til at man var inne i en verdensomspennende pandemi, der det ikke var utviklet noen vaksine og konsekvensene av en smittespredning kunne bli fatale. Rederiet hadde kjennskap til at smitten var påvist på skipet før man avsluttet det andre av to cruise, men skipslegen mente han ikke hadde noe formelt ansvar for å varsle om et mulig utbrudd, og kapteinen hevdet i retten at han aldri fikk informasjon om det.

Retten konkluderer med at de ikke handlet i tråd med sine forpliktelser, og at de burde ha sørget for et apparat i beredskap for å ta imot syke passasjerer da MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø.

Dersom mistanken om smitte var blitt varslet og helsemyndighetene var blitt involvert raskest mulig, ville både rederiet og de ansatte som nå er dømt, ha spart seg for mye. Det ville også samfunnet rundt.

Det kan synes som om noen fremdeles lever i den villfarelse at det går an å legge lokk på det som er ubehagelig. Slik er ikke verden i dag. Hvis noen skulle være i tvil, straffer det seg jevnt og trutt.

Taktikken med å sitte stille og håpe at ting går over, er alt annet enn bærekraftig. Det samme gjelder å holde fast ved formaliteter i krisetid. Når det smeller, viser erfaringene at åpenhet og varsling er det som fører fram, skaper tillit og gir det beste resultatet for alle – både for en selv og omverdenen.

Når alt kommer til alt, er heller ikke det viktigste hva som lønner seg, men om hva som er rett.