Det er dyrt å være vesteråling og ha kontakt med omverdenen. Om vi har det godt langs fjordene under fjellene, er vi avhengige av å komme både inn og ut. Varene vi produserer eksporteres til hele verden, og bedriftene har kunder kloden rundt. Viktige beslutninger tas langt fra oss, og hvis de skal påvirkes, må man møte beslutningstakerne. Og de fleste har familie, slekt og venner langt utenfor regionen.

Staten kjøper flyruter på lufthavner som Andøya og Stokmarknes for å bøte på noen av kostnadene vi har med å bo i et langt land med spredt befolkning. Det finnes ikke andre, praktiske reisemåter mellom hovedstaden og Vesterålen enn flyene. Og hvis flyselskapene skulle tjent inn alle kostnader med å fly selv, ville de noen steder latt være å fly, mens andre hadde måttet betale skjorta og vel så det for å komme seg imellom. Her i Vesterålen har man prøvd det i flere år på Stokmarknes lufthavn. Det ble så dyrt at de færreste så på det som et reellt alternativ – i hvert fall så lenge ikke andre betalte.

Selv etter at Stokmarknes lufthavn kom inn i det statsfinansierte FOT-systemet igjen, har det vært dyrt å reise på denne måten. Vi har sett historier fra hele Nord-Norge om familier som har brukt summer som ellers kunne tatt dem jorda rundt, for å besøke nærmeste familie sørafor.

Det er lett å tenke seg hvilken ulempe det er for en bedrift å måtte bruke det mangedobbelte av konkurrentene på å møte en kunde, delta på faglige samlinger, eller møte offentlige myndigheter. Dette har Vesterålen og andre distrikter levd lenge med. Like lenge har kampen pågått for bedre tilbud som kan redusere kostnadene for både næringsliv, det offentlige og folk flest.

Da regjeringa Støre tiltrådte, lovet den i Hurdalserklæringa å sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Det uttalte målet var halvering av prisene på FOT-rutene.

Om noen uker lyser Samferdselsdepartementet ut nytt anbud på de regionale flyrutene. Da skal løftene fra Hurdalserklæringa innfris. Det gjorde samferdselsministeren og finansministeren klart på onsdag. Det betyr en helt annen virkelighet for nordnorske flypassasjerer når den nye anbudsperioden starter 1. april neste år.

Regjeringa har slitt med å innfri valgløfter. Mye skyldes ettervirkninger etter pandemien og alle følgene av Russlands krigføring i Ukraina, som har presset prisene til værs både på energi og det meste annet. Her kan man nå krysse av for et viktig, innfridd løfte – i hvert fall med forbehold om at vi finner det konkret igjen når anbudet går ut i løpet av den nærmeste måneden.

Det viktige for bedriftene, kommunene og alle som har private ærend i den andre enden av landet, er at det skal gå an å komme seg til og fra til rett tid, uten å bli ruinert. Nå tar regjeringa et langt steg for oss alle.