Situasjonen ved Nordlandssykehuset Vesterålen, der mangel på bioingeniører i laboratoriet har ført til at fødeavdelinga er midlertidig nedgradert og flere andre pasienter rammet, har skapt press på helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Nå må hun svare på spørsmål fra tre stortingsrepresentanter om fødetilbudet og mannskapsmangelen i Vesterålen. Bladet Vesterålen fortalte mandag at Venstres helsepolitiske talsperson Alfred Bjørlo har bedt statsråden gripe inn.

Også Geir Jørgensen (R), Lan Marie Berg (MdG) og Mona Fagerås (SV) krever at helseminister Ingvild Kjerkol tar tak i saka.

Geir Jørgensen fra Rødt viser til at kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten har slått alarm etter at fødeavdelinga uten forhandlinger ble nedgradert, og spør om helseministeren mener helseforetaket ivaretar beredskapen for befolkningas fødetilbud.

Rødt forventer at helse og omsorgsministeren griper inn i situasjonen ved sykehuset og instruerer helseforetaket, så befolkninga i Lofoten og Vesterålen får det det sykehustilbudet og den beredskapen de har krav på.

Lan Marie Berg, stortingsrepresentant og nestleder i Miljøpartiet De Grønne, ber helseminister Ingvild Kjerkol redegjøre for hva Nordlandssykehuset har gjort for å unngå å havne i denne situasjonen og hva hun vil hun gjøre for å raskest mulig å få tilbake en forsvarlig akuttberedskap og gjenåpnet fødeavdeling.

Toine C. Sannes, folkevalgt for MdG i Sortland, er ikke imponert over Nordlandssykehuset:

– Det er jo sjokkerende dårlig kommunikasjon fra et helseforetak når en hel region plutselig våkner opp til nyheten om at fødeavdeling og akuttberedskap skal stenge i minst et halvt år. Og så midt på vinteren. De kan umulig å tenkt gjennom hvilken støy som ville komme, mener hun.

– Jeg er glad for at Lan Marie Berg nå ber helseministeren svar på hva som har gått galt i denne saken. At det mangler bioingeniører kan jo umulig være et problem som har oppstått over natta, sier Sannes.

Sette inn ressurser

Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti vil vite hva Nordlandssykehuset har gjort for å rekruttere rett kompetanse til sykehuset i Vesterålen. Dessuten ber hun helseministeren svare om hun vil bidra til å sette inn ressurser og målrettede tiltak som umiddelbart viser en løsning på situasjonen.

Fagerås begegner nedgraderingen av fødeavdelinga som ei dramatisk svekking av føde- og barseltilbudet og kvinnehelsen i regionen i Lofoten og Vesterålen.

Hun viser til forklaringa om at nedgraderingen av fødetilbudet skyldes mangel fagfolk på laboratoriet i sykehuset og frykt for at situasjonen i neste omgang kan ramme alvorlig syke som ikke kan få adekvat behandling på lokalsykehuset.

– Nå forventer innbyggerne raske og effektive tiltak som sørger for at kvinner over hele landet har et likeverdig, forutsigbart, trygt og tilgjengelig fødetilbud uavhengig av hvor i landet de bor, framholder hun.