Sandefjords Blad: Skattelistene er grunnlag for diskusjon hvert år. Er det riktig at denne informasjonen om oss er åpen? Kan virkelig kjendisene tjene såpass mye? Hvorfor skatter ikke rikingen borti gata mer enn dette? Var arveoppgjøret virkelig rettferdig?

Men selv om inntekten, formuen og skatten for fjoråret står oppført, så er det ikke sikkert det stemmer helt med virkeligheten. Vi har vært i kontakt med bransjen som kjenner bakgrunnen til tallene, for å finne ut hva de faktisk viser, hva de holder skjult og om det er mulig å «jukse» med tallene sine.

– Det meste som vises er korrekt, med en viss feilmargin. Denne feilmarginen er derimot større hvis du har næringsinteresser. Da kan tallene slå både positivt og negativt ut. Den største feilkilden er likevel formuen, som i realiteten nok er større, sier regnskapsføreren vi har snakket med.

Hva betyr det å ha næringsinteresser?

  • Du kan eie aksjer i et eller flere selskaper.
  • Du driver eget enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Da kommer det inn en haug av nye regler og beregningsgrunnlag, blant annet for å beregne verdien av selskapet. Kanskje du tok utbytte fra selskapet ditt et år, men ikke påfølgende år. Det har ting å si for inntekt og skatt.

– De som eier aksjeselskaper får verdien av selskapet lagt på formuen sin. Og det er egne regler for hvordan aksjeselskapet blir verdsatt

Hva viser tallene?

Skattelistene består av inntekt, formue og skatt. Disse viser hva skattemyndighetene regner for å være inntekten din året før, hva du sitter på av formue, og hvor mye du har betalt i skatt. Men vi skal se at det ikke er så enkelt.

  • Inntekt

Ifølge regnskapsføreren er inntektstallene relativt korrekte. Tallene består av normale lønnsinntekter og eventuelle kapitalinntekter, som for eksempel renter og utbytte fra selskaper eller aksjer.

Her er to eksempler:

  1. Dersom du tjener 1.000.000 kroner i året i fast inntekt, så står det ikke 1.000.000 i inntekt i skattelistene. Det står kanskje 750.000, på grunn av fradrag.
  2. Dersom du i tillegg til lønn har mottatt utbytte fra et selskap, blir resultatet annerledes. For at skatten skal bli riktig regner skattemyndighetene med et høyere tall på utbytte enn det faktiske tallet.

– Tallene er kanskje litt misvisende, men det gir en indikasjon på hvem som tjener mye, og hvem som betaler mye skatt. I tillegg er det større usikkerhet knyttet til inntektstallene dersom vedkommende har næringsinteresser.

  • Formue

Formuen som presenteres i skattelistene er basert på rent skattemessige verdier, som for eksempel eiendom. Men staten bruker ikke den samme verdien på dette som deg.

Hvis du for eksempel eier et hus til en markedsverdi på fem millioner kroner, uten gjeld, så har du ikke fem millioner i skattemessig formue. Staten setter nemlig sin egen verdi på boligen din, en såkalt ligningsverdi. Den er 25 prosent av markedsverdien. Derfor vil formuen din i dette eksemplet være omtrent 1,25 millioner i skattelistene.

Dersom det samme huset om ti år blir verdt ti millioner kroner, vil ikke ligningsverdien øke i takt med dette. Derfor kan personer som eier eldre bygg ha vesentlig større formuer enn det som synes i skattelistene.

– Hvis du eier en hytte eller leilighet i utlandet i tillegg, så er det andre regler som spiller inn. Før var det mange av de samme utfordringene der; at man kjøpte en hytte med ligningsverdi på 100.000 kroner, men som i realiteten var verdt mye mer.

De som eier et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap får også lagt på formuen sin. Det baseres på verdien av selskapet, og tar utgangspunkt i regnskapet.

– Det er en del usikkerhet knyttet til formuen til de med næringsinteresser. Generelt vil jeg ikke si at det er store feil og mangler, men mange kan nok stusse litt på verdiene.

  • Skatt

For noen viser tallet kun inntektsskatt, mens det for andre også involverer formuesskatt og inntektsskatt.

Der inntektsskatten gjelder lønna du mottar, fastsettes formuesskatten på grunnlag av din nettoformue. Altså formuen din etter at all gjeld er trukket fra. I 2021 måtte du betale formuesskatt dersom du hadde over 1,5 millioner kroner.

De med store skattemessige formuer må betale formuesskatt selv om de står uten inntekt. Eier du for eksempel et bygg til en verdi av 50 millioner kroner, men står uten jobb og en krone på konto? Du må fortsatt betale den millionen (sånn ca.) i formuesskatt.

– Poenget er at all skatt er basert på et grunnlag. Og det går an å gjøre noe med grunnlaget for å få skatten lavere, men der har myndighetene blitt veldig flinke. Det tar ikke lang tid før de tetter eventuelle smutthull.

Dessuten er det ifølge skatteeksperten få som gidder å selge og kjøpe eiendommer året gjennom for å slippe litt skatt. Alt du gjør meldes uansett inn til staten, enten via deg eller andre aktører.

Kan du lure deg unna?

Praten med regnskapsføreren ga inntrykk av at det ikke er lett å få tallene til å se «billigere» eller annerledes enn de faktisk er. Dersom du gjør det du skal ved å sende inn skattemeldinger, og annen dokumentasjon i løpet av året, så er tallene korrekte. Dersom du ikke gjør det, blir det til slutt oppdaget.

Det var likevel interessant å høre om to av mytene rundt å skjule formue, inntekt og skatt stemmer:

  • Kan du skjule formuen i kunst? Det regnes ikke som skattemessig verdi. Med malerier til en verdi av 50 millioner på veggen hjemme, kan du jo slippe unna en del skatt?

– For det første går nok handelen av kunst gjennom en kunsthandler eller agent. Og slike salg blir det nok rapportert om, hvis vi snakker kunst i millionklassen. Dessuten skal du oppgi annen verdi og løsøre i skattemeldingen, spesielt gjenstander av en viss verdi. For det tredje er det usannsynlig at noen har slik kunst uforsikret. Og myndighetene henter også tall fra forsikringsselskaper, sier Paulsen.

  • Hva om du har alle kontantene dine i en stor safe, som Onkel Skrue?

– I skattemeldingen skal du også oppgi hva du har av kontanter. Så hvis du følger reglene, så fører du opp dette. Dessuten blir det stadig strengere regler rundt kontanter også. Det er mindre kontanter i samfunnet, og du kan ikke lenger spasere inn i en bilforhandler med 300.000 kroner i kontanter.