– Derfor har vi tatt et initiativ overfor Helse- og omsorgssjefen i Sortland for å få etablert et demenskor på Sortland, sier leder i Sortland senior-Høyre Rolf M. Johnsen til Bladet Vesterålen.

Saken har også vært drøftet med rektor for kulturskolen og lærere på Musikklinja ved Sortland videregående skole.

Johnsen forteller at ideen kom etter å ha sett Demenskoret på tV.

– Vi fikk et innspill om ikke dette var noe vi kunne få til her på Sortland. Nå tar vi sats og så får vi se hvor stor interessen er, sier han.

– Vi tenker dette som et prosjekt der man tar utgangspunkt i målgruppens behov og kapasitet. En møteplass for demente med pårørende og støttekontakter vil være verdifull på mange måter, sier Johnsen, og legger til:

– Her snakker man primært om sang- og musikkaktiviteter, men også om nettverksbygging og sosialt samvær over en kopp kaffe i ettertid.

Kulturfabrikken eller Lamarktunet mener Johnsen kan være mulige møteplasser.

Johnsen forteller videre at Helse-og omsorgssjefen og kulturskolerektor og andre involverte parter har stil seg positiv til dette tiltaket.

– Vi er helt i startfasen av prosjektet. Vi skal starte i det små, og ta det derfra, sier Johnsen.